Prop. 68 L (2019–2020)

Endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktig tilbud) og pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget