Prop. 79 L (2021–2022)

Endringer i bildeprogramloven mv. (oppheving av statlig forhåndskontroll av kinofilm)

Proposisjonen inneholder forslag om å avvikle den statlige kinofilmkontrollen og Barneombudets formelle klagerett over aldersgrensevedtak i Medietilsynet. Som en konsekvens av avviklingen foreslås også endringer i bestemmelser i straffeloven som henviser til kinofilmkontrollen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget