Prop. 99 L (2021–2022)

Endringer i Norfundloven (forvalteroppgaver)

Regjeringen legger i denne proposisjonen frem forslag om endringer i Norfundloven. Lovforslaget innebærer en utvidelse av adgangen til å tillegge Norfund andre forvalteroppgaver.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget