Rammeverk for områdegjennomganger

Formålet med områdegjennomganger er å utrede og foreslå endringer som kan gi bedre måloppnåelse på et budsjettområde og/eller økt handlingsrom i budsjettene. Rammeverket for områdegjennomganger fastsetter rammer for hvordan arbeidet gjennomføres og skal være et praktisk oppslagsverk som forklarer de ulike stegene i prosessen. Samtidig skal rammeverket legge til rette for at formålet med områdegjennomganger realiseres.

Les dokumentet