Forord

Regionale utviklingstrekk 2023 gir en oversikt over langsiktige samfunnsutviklingstrekk som er viktige når det gjelder distrikts- og regionalpolitiske mål og strategier. Regionale utviklingstrekk utkom første gang i 2007.

Hensikten med rapporten er å ha oppdatert, tilrettelagt og lett tilgjengelig informasjon om de utvalgte utviklingstrekkene. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger fra brukere om mulige forbedringer.

Kontaktpersoner er:

  • Hans Henrik Bull (Hans-Henrik.Bull@kdd.dep.no)
  • Anne-Merete Halpern (Anne-Merete.Halpern@kdd.dep.no)
  • Vidar Jensen (Vidar-Martin-Hasle.Jensen@kdd.dep.no)
  • Jo Egil Aalerud (Jo-Egil.Aalerud@kdd.dep.no)

Vi håper rapporten kan bidra til en god og faktaorientert debatt om distrikts- og regionalpolitikken.

God lesning!

Kristin Marie Felde

ekspedisjonssjef

Til forsiden