St.meld. nr. 36 (1996-97)

Om avveininger, prioriteringer og planrammer for transportsektorene 1998 - 2007

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget