St.prp. nr. 1 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementets fagproposisjon

Følg proposisjonen på Stortinget