St.prp. nr. 1 (1999-2000)

Kulturdepartementets fagproposisjon

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget