Status for oppfølging av revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet

Rapport mai 2020

Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 5. februar 2019. Dette er en statusrapport som skal gi oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene. Rapporten er oppdatert pr. mai 2020.

Les dokumentet

Januar 2015 la regjeringen fram sin strategi mot arbeidslivskriminalitet. Strategien ble utarbeidet etter dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Hovedretningene for strategien er: Et bredt og vedvarende samarbeid mellom alle aktører i det organiserte arbeidslivet og en bedret koordinering mellom de offentlige etatene slik at deres felles innsats blir så slagkraftig som mulig.

Strategien ble revidert i februar 2017 og på nytt i februar 2019. Denne rapporten gir oversikt over status for gjennomføring av tiltakene.