St.meld. nr. 12 (2001-2002)

Rent og rikt hav

Rent og rikt hav

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget