Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 12 (2001-2002)

Rent og rikt hav

Rent og rikt hav

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget