St.meld. nr. 14 (2001-2002)

Evaluering av lov om medisinsk bruk av bioteknologi

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helsedepartementet

tilrår:

Tilråding fra Helsedepartementet av 22. mars 2002 om evaluering av lov om medisinsk bruk av bioteknologi blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside