St.meld. nr. 18 (2008-2009)

NRK-plakaten - dekning av valg

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Tiltaket vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.