St.meld. nr. 28 (1999-00)

Innhald og kvalitet i omsorgstenestene

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Sosial- og helsedepartementet

tilrår:

Tilråding frå Sosial- og helsedepartementet av 28. januar 2000 om innhald og kvalitet i omsorgstenestene - omsorg 2000 blir send Stortinget.

Til forsiden