St.meld. nr. 30 (2001-2002)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2001

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 3. mai 2002 om Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2001 blir sendt Stortinget.

Til forsiden