St.meld. nr. 48 (2002-2003)

Kulturpolitikk fram mot 2014

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kultur- og kyrkjedepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 29. august 2003 om kulturpolitikk fram mot 2014 blir send Stortinget.

Til forsiden