Forsiden

Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 61621-61630 av 62344 treff.

Sorter: Dato Beste treff Skriv inn søkeord for å sortere på beste treff

 • Vedlegg m.67-95

  17.11.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg Oversikt over arbeidsoppgavene Dette vedlegget er ikkje utfyllande når det gjeld FMLA sine arbeidsoppgaver. Det er formålet med arbeidsoppgavene som skal være førande for kor tidsbruken skal førast. Landbruksbasert naeringsutvikling Jordbruk

 • Offisielt fra statsråd 17. november 1995

  17.11.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. november 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Barne- og familiedepartementet Ot prp nr 12 (1995-96)Om lov om endringer i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av

 • M-70/1995 - Forskrift om tilskudd til refusjon av slakteverdiog destruksjonsutgifter i forbindelse med pålagt nedslakting på grunn av Scrapie

  R-433 (16.11.1995)

  16.11.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-70/1995 R-433 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/06110 16. november 1995 (Forskrift utgått) Til Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Omsetningsrådet, Norsk kjøtt, Kjøttbransjens

 • NOU 1995: 27 - Pappa kom hjem

  11.11.1995 NOU Barne- og familiedepartementet

 • Rundskriv G-100/95

  10.11.1995 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Forskrift om tinglysing ved bruk av EDB

 • Offisielt fra statsråd 9. november 1995

  09.11.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 9. november 1995 Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 9. november 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, bistandssaker St prp nr 19 (1995-96)Om endringar på statsbudsjettet for

 • Offisielt fra statsråd 3. november 1995

  03.11.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. november 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssak St meld nr 9 (1995-96) Noregs deltaking i Europarådet i 1994 Barne- og

 • Offisielt fra statsråd 27. oktober 1995

  27.10.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 27. oktober 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker Ot prp nr 3 (1995-96) Om lov om 1) endringer i lov 17. juni

 • NOU 1995: 30 - Ny regnskapslov

  27.10.1995 NOU Finansdepartementet

 • NOU 1995: 25 - Sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner

  Utredning nr. 2 fra Banklovkommisjonen

  26.10.1995 NOU Finansdepartementet

 • Side 6163 av 6235
 • Side 6163 av 6235