Arbeidsplassen og kollegers rolle i forebygging av radikalisering

Arbeidsplassen er en viktig sosial arena for mange.

For den enkelte er arbeid en kilde til inntekt, økonomisk trygghet og selvrealisering. Arbeid motvirker også levekårsforskjeller, og deltakelse i arbeidslivet er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge og bekjempe fattigdom. Arbeidsplassen er videre en viktig sosial arena for mange, og et sted hvor den enkelte kan få brukt sine ressurser.

Deltakelse i arbeidslivet har betydning for sosial inkludering. Dette kan skje direkte, gjennom den samhandlingen man har med andre i arbeidet, og indirekte, gjennom den sosiale anerkjennelsen det å ha et arbeid gir. Å ha en jobb å gå til kan også gi mer struktur i hverdagen.

NAV-kontoret har flere virkemidler som kan bidra til integrering i arbeid og aktivitet, jf. også omtalen under ikonet NAV.