Barnevernets rolle i forebygging av radikalisering

Barnevernets rolle i arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Barnevernstjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Det kan være ulike hjelpetiltak, avhengig av barnets og familiens behov.