Hva gjør du hvis du er bekymret?

Fritidsaktiviteter og radikalisering

Fritidsaktivitetenes rolle i arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Fritidsaktiviteter og frivillig engasjement er av stor betydning for å skape trivsel og tilhørighet i lokalsamfunnet.

Det er viktig at alle barn og unge gis samme mulighetene til å delta i meningsfylte kultur- og fritidsaktiviteter uavhengig av familiens bakgrunn eller den enkeltes kvalifikasjoner.