Hva gjør du hvis du er bekymret?

Frivillige organisasjoner og radikalisering

Frivillige organisasjoners rolle i arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene og andre relevante frivillige organisasjoner er viktige aktører i barne- og ungdomspolitikken og stimulerer barn og unge til aktivitet og engasjement både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kommunen kan samarbeide med frivillige organisasjoner om tiltak for utsatte grupper.