Hva gjør du hvis du er bekymret?

Nærmiljøets rolle i forebygging av radikalisering

Nærmiljøets betydning for arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Alle barn og unge skal ha tilgang til åpne og inkluderende møteplasser hvor utfoldelse, kreativitet og aktivitet står sentralt.

Alle skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet.

Tilhørighet er viktig for å forebygge problemer knyttet til rus, kriminalitet og ekstreme miljøer.