Hva gjør du hvis du er bekymret?

Politiets rolle i forebygging av radikalisering

Politiets oppgaver i arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Politiet har egne kontakter innenfor radikalisering.
Disse skal være et bindeledd mellom lokalt PST og lokalt politi, i forhold til å koordinere hendelser, samarbeid og utveksling av informasjon mellom politi og lokalsamfunn. Radikaliseringskontaktene er et viktig kontaktpunkt i det lokale tverrfaglige samarbeidet. Politiet plikter å legge til rette for og delta i det tverrfaglige samarbeidet innen det kriminalitetsforebyggende arbeidet lokalt.