Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sammen mot terrorisme – forebyggende prosjekt i Agder

I august 2005 holdt Agder politidistrikt, som en del av prosjektet «Sammen mot terrorisme» et todagers kurs i medieforståelse for muslimske ledere/imamer og deres stedfortredere i Agderfylkene.

Bakgrunn

Under dialogforumet de hadde med de religiøse muslimske lederne kom det frem at de hadde en frykt for media. De ønsket å overvinne frykten for å stå frem offentlig, og få et bedre utgangspunkt til å formidle informasjon til media, samt være med å påvirke mediebildet.

Vi ser ikke bort fra at dette medvirker til  å redusere fremmedfrykt i en landsdel som kanskje i større grad enn andre steder i landet hadde et negativt syn på muslimer. (Tidligere forskning har vist at fremmedfrykt har vært fremtredende på Sørlandet.) 

Forberedelser

Profesjonelt mediepersonell ble leid inn:

  • En journalist/lærer som underviser i journalistikk ved Mediehøyskolen i Agder.
  • En norsk forfatter og frilansjournalist
  • En fotograf med TV-kamera.

Kurset gikk over to dager med en totalkostnad på ca. kr 10 000,-. 

Gjennomføring og innhold

  • Faktainformasjon hvordan norske medier arbeider. (Uavhengig av statsapparatet, på jakt etter skandaler og lignende.)
  • Gode råd hvordan en opptrer foran kamera. Viktigst av alt hva en ikke bør si og gjøre.
  • Øvelser ble holdt med «pågående» journalister. Deltakerne fikk prøve seg foran kamera, og fikk tilbakemelding med kritisk blikk på sin opptreden.

Erfaring og resultater

Under selve kurset ble det mye latter, og læring av egne feil. I etterkant av kurset har flere av de muslimske lederne stått frem i lokale nyhetssendinger på TV og radio, og landsdelens største avis. Eksempelvis kan det nevnes at det i kjølvannet av «karikaturstriden»  ble opptøyer forhindret lokalt ved at imamen manet til ro i egne rekker gjennom avisens førsteside. Muslimske ledere i distriktet bruker nå media aktivt og fremstår med trygghet, noe som påvirker omgivelsene positivt.

Da kurset ble gjennomført ble dette sett på som svært kontroversielt. Kurset ble holdt utenfor offentligheten. I dag er de stolte av hva de var med på, og forteller i dag villig om nytteverdien. Agderposten har nå, mange år senere, hatt en artikkelserie om dialogforumet i Kritiansand.

Til toppen