Å lytte

Vis at du har fullt fokus på den du snakker med, og gjør dette ved å lytte aktivt. Det vil si nikke, si små oppmuntrende og positive ord som "ja", "nettopp" og lignende. Still også spørsmål for å få han/hun til å utdype.

Lytte etter hva?

I samtale med personer du er bekymret for at kan være i en radikaliseringsprosess, er det viktig å legge merke til signaler om hat og hatretorikk, aggresjonsnivå, aksept for bruk av vold og hvordan de ser på egen bruk av vold.

Selvbildet og selvtilliten kan også gi et bilde av graden av sårbarhet.

Lytt etter risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer.

Lyttenivåer

Det er særlig tre ulike nivåer det er viktig å være oppmerksom på når en lytter:

  1. Det verbale nivået – det som blir sagt med ord.
  2. Det nonverbale i en samtale – å oppfatte det den andre sier med kroppsspråk, eller det som "egentlig" blir sagt, altså "mellom linjene"i samtalen.
  3. Egne reaksjoner og følelser som dukker opp under samtalen. Du kan for eksempel bli såret, irritert, nysgjerrig, oppgitt, sint eller glad. Disse følelsene må du håndtere der og da, og være bevisst på å ikke la dette farge samtalen.

Det er utfordrende å lytte på alle tre nivåer samtidig, og det er derfor nyttig å kjenne disse nivåene godt og øve i daglige samtaler.