Vær bevisst på din egen forforståelse

Forutinntatthet kan lett farge samtalen og gi større sjanse for misforståelser og feiltolkning. Det er derfor viktig å forsøke og nullstille seg før en samtale, sette seg selv og egne tanker til side, samt vise åpenhet og nysgjerrighet til den du skal snakke med.

Det er viktig å kjenne etter hva slags følelser du har overfor den du skal snakke med, slik at du er forberedt på egne reaksjoner når personen forteller, og er i stand til å håndtere disse reaksjonene under veis i samtalen. Det er viktig å være nøytral, men allikevel være interessert og vise empati.