Veiledere om samtalemetodikk

Motiverende intervju – Helsedirektoratets nettsider om motiverende intervju, med øvelser, filmer og trinn for trinn-innføring.

Motiverende Intervju: hvorfor og hvordan benytte denne samtaleteknikken? – artikkel på forebygging.no.

Motiverende samtale – artikkel på tidligintervensjon.no.

Snakk med meg! En veileder om å snakke med barn i barnevernet

Politidirektoratets veileder for politiets bekymringssamtale – samtale for ansvar og positiv endring (pdf) 
Engelsk utgave: A guide to police empowerment conversations – A dialogue promoting responsibility and positive change (pdf)

Helsedirektoratet: Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Se også vår liste over anbefalt litteratur.