Kampflyjuristen på plass

- Etter at jeg hadde vært på intervjuet så var det en ting som var helt klart for meg - om jeg ikke fikk denne jobben så kom jeg aldri igjen til å få muligheten til å søke på en like spennende jobb som denne, sier Ingrid Amdam, som mandag begynte i stillingen som juridisk rådgiver i Kampflyprogrammet.

Programdirektør Anders Melheim og programmets nye juridiske rådgiver, Ingrid Amdam. (Foto: Forsvarsdepartementet)

- Etter at jeg hadde vært på intervjuet så var det en ting som var helt klart for meg - om jeg ikke fikk denne jobben så kom jeg aldri igjen til å få muligheten til å søke på en like spennende jobb som denne, sier Ingrid Amdam, som mandag begynte i stillingen som juridisk rådgiver i Kampflyprogrammet.

- Jeg så annonsen som ble lagt ut, og mente at det denne jobben omfatter mange av de fagområdene jeg har jobbet med tidligere. Blant annet har jeg jobbet med kontrakter, internasjonale avtaler, og jeg har sittet i en av de få arbeidsgruppene som Norge deltar i innen EU-systemet. Så internasjonalt arbeid og samarbeid med andre er noe jeg har jobbet mye med, sier Amdam.

Programdirektør Anders Melheim er glad for å ønske Amdam velkommen til programmet, og ser frem til å få den kompetansen hun tilbyr inn i arbeidet med F-35.

- Vi har selvsagt hatt juridiske rådgivere med oss tidligere også, men vi har ikke hatt noen som har fokusert 100% på F-35. Nå som vi er i gang med kontraktinngåelser osv. så har vi behov for juridisk rådgivning som aldri før, og da er det viktig å ha en jurist som et fast medlem i teamet vårt. Dette er et stort og viktig program, og da må vi sikre at vi har den kompetansen vi trenger for å gjøre en best mulig jobb, sier Melheim.

Amdams hovedoppgave i programmet vil først og fremst være å kvalitetssikre de ulike avtalene og kontraktene som Kampflyprogrammet skal inngå i løpet av de neste årene. Hun vil også være en rådgiver i samarbeidsprosessene opp mot de andre partnerlandene lignende den Norge nå har innledet opp mot Storbritannia.

- Jeg trives best i sammenhenger der jeg kan få jobbe med en rekke ulike fagområder, og det har jeg inntrykk av at absolutt vil være tilfelle i Kampflyprogrammet. Her skal jeg dekke kontraktsinngåelser, internasjonale MoUer, arbeidsgrupper og mye mer, så det gleder jeg meg til å komme i gang med, forteller Amdam.

På spørsmål om hva hun tenker om å jobbe i et program som er såpass omstridt, så svarer hun at det i grunn bare er et pluss.

- Når mange har meninger om noe og har interesse for det du jobber med så sier det jo også litt om hvor viktig det er. Det gjør jobben bare ekstra spennende, sier Amdam.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per mars 2014):

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 64 milliarder reelle 2014-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Stortinget gav i 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018. Samlet er det gitt fullmakt til 16 fly, inkludert fly til treningsformål.
Til toppen