Vil du bli vår nye kampflyjurist?

Et av Norges største anskaffelsesprogrammer skal fylle en av landets viktigste juriststillinger. Er du den vi leter etter?

Et av Norges største anskaffelsesprogrammer skal fylle en av landets viktigste juriststillinger. Er du den vi leter etter?

Anders Melheim med kontraktsfullmakten for de første seks flyene i hovedanskaffelsen. Kampflyjuristen vil i fremtiden ha en sentral rolle i utformingen av slike dokumenter.

I løpet av de neste 12 årene skal Norge investere over 60 milliarder kroner i nye kampfly til Forsvaret. Dette skal dekkes av en lang rekke små og store kontrakter, og omfattes av flere omfattende internasjonale avtaler. Kampflyprogrammet oppretter nå for første gang en juriststilling som skal sitte i selve ledergruppa i programmet.

- Jeg kan knapt tenke meg en juridisk stilling som skal dekke et bredere fagfelt enn dette. For hver ny runde med flybestillinger skal vi undertegne ikke mindre enn fire større kontrakter, og hver av disse skal forholde seg til et omfattende internasjonalt regelverk. I tillegg er det internasjonale partnerskapet under stadig utvikling der nye land kommer til og nye avtaler om vedlikeholdssamarbeid kommer på plass. Nå trenger vi slik kompetanse som aldri før, sier Anders Melheim, programdirektør i det norske kampflyprogrammet.

Kampflyjuristen vil også få en viktig internasjonal rolle. Norge anskaffer de nye kampflyene som en del av et partnerskap på ni nasjoner som forhandler frem felles kjøpsavtaler med produsentene. Dette sikrer at alle partnerne kan opptre samlet overfor produsenten og bidra til å presse ned prisene. For å få dette til å fungere må spesialister fra alle landene jobbe tett sammen og sørge for at avtalene følger deres egne lands planer, regler og lover.

- Svært gode engelskkunnskaper er et absolutt krav, for å si det slik, sier Melheim.

- Min juridiske rådgiver vil være en helt sentral aktør i prosessen videre, og han må nok også påregne en god del reising. Til gjengjeld kan vi tilby et svært godt arbeidsmiljø, varierte og interessante arbeidsoppgaver, og muligheten til å være del av et prosjekt uten sidestykke i Norge, sier programdirektøren.

Les hele stillingsannonsen her.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt seniorrådgiver i personalavdelingen i Forsvarsdepartementet Cathrine Throne-Holst på tlf 23096129 - cathrine.throne-holst@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35:

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Stortinget gav i juni 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de seks første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017.
Til toppen