Se gode eksempler fra kommunene

KS har laget en eksempelsamling, som viser hvordan flere norske kommuner jobber med planarbeid for Leve hele livet.

Kommuner som ønsker inspirasjon til hvordan de kan følge opp Leve hele livet anbefales å se på eksempelsamlingen fra KS. Den viser hvordan flere kommuner har fulgt opp reformen. Se eksempelsamlingen her.