Kom i gang med gjennomføringen

Målgruppen for Leve hele livet-reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Overordnet skal reformen bidra til flere gode leveår, til at pårørende som ikke blir utslitt og til at ansatte som trives på jobben og får brukt sin kompetanse.

Det nasjonale støtteapparatet består av Helsedirektoratet, KS Nasjonalt og Senter for omsorgsforskning (SOF) og støtter kommunenes endringsarbeid og legger til rette for erfaringsdeling, kunnskapsutveksling og lokalt forbedringsarbeid i reformperioden.

Det regionale støtteapparatet består av Fylkesmannen, KS Regionalt og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) som støtter opp om kommunenes endringsarbeid og legger til rette for erfaringsdeling, kunnskapsutveksling og lokalt forbedringsarbeid i reformperioden.