Ny håndbok for Leve hele livet

Leve hele livet skal gjennomføres i kommunene. For å lette arbeidet, og inspirere fleste mulig kommuner til å følge opp reformen, er det laget en Leve hele livet-håndbok.

Håndboken inneholder en kort innføring i reformen og viser hvordan Leve hele livet kan følges opp i kommunene. Se håndboken nederst på siden.

Kommuner som lager planer for Leve hele livet og følger opp reformen, kan bli prioritert i ulike tilskuddsordninger. Se mer informasjon om dette på Helsedirektoratets nettsider.

Leve hele livet: Håndbok for kommunene, enkeltsider (pdf)

Leve hele livet: Håndbok for kommunene, oppslag (pdf)