Statlige reguleringsplaner for Nye Oslo universitetssykehus på Aker og Gaustad

Kommunal- og distriktsdepartementet har vedtatt statlige reguleringsplaner for Nye Aker sykehus og Gaustad sykehusområde. Alle dokumenter inkludert plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning og oppsummering av merknader fra 2. offentlig ettersyn finnes nedenfor.