Statlig reguleringsplan Nye Aker sykehus

Kommunal- og distriktsdepartementet har vedtatt statlige reguleringsplaner for Nye Aker sykehus og Gaustad sykehusområde. Alle dokumenter for Nye Aker sykehus inkludert plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning og oppsummering av merknader fra 2. offentlig ettersyn finnes nedenfor.

Plandokumenter

Merk at flere av dokumentene tar tid å laste ned. Dette skyldes at illustrasjoner og fotografier gjengis i høy kvalitet.

Konsekvensutredning

Vedlegg