Foretaksmøte i Helse Midt-Norge 15.12.2017

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.