Innspill til arbeidet med en ny internasjonal avtale mot plastforurensing og nytt vitenskapspanel om kjemikalier, avfall og forurensning

I mars 2022 besluttet FNs miljøforsamling å starte formelle forhandlinger om å få på plass en global avtale mot plastforurensning og etablere vitenskapspanel om kjemikalier, avfall og forurensning i 2024. Klima- og miljødepartementet inviterer til å gi innspill, synspunkter og evt. supplerende informasjon til norske posisjoner via skjemaet nedenfor.

Det er planlagt 5 møter i den internasjonale forhandlingskomiteen for plastavtalen:

  • 28. november – 2. desember 2022
  • April/mai 2023
  • November 2023
  • April 2024
  • Oktober/november 2024

Det er planlagt 3 møter i den internasjonale forhandlingskomiteen for vitenskapspanelet:

  • 30. januar – 3. februar 2023
  • Oktober 2023
  • Juni/juli 2024

Vi ber om innspill i god tid før hvert møte. Vi vil publisere innkomne innspill på nettsidene 3 uker før hvert møte i forhandlingskomiteene.

Nettside for plastforhandlingene:
Intergovernmental negotiating committee (INC) on Plastic Pollution | UNEP - UN Environment Programme

Nettside for forhandlingene om vitenskapspanelet:
OEWG1: Science-Policy Panel to contribute further to the sound management of chemicals and waste and to prevent pollution (unep.org)