Tolkningssaker

Her har vi samlet noen sentrale tolkningssaker om konstituerende møte og om valgreglene som følger av kommuneloven.

Andre tokningsuttalelser til kommuneloven 2018 kan leses her: Kommunalrett - regjeringen.no