Konstituering i kommuner og fylkeskommuner

Etter valget i høst skal de nye kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg. I det konstituerende møtet velger kommunestyret og fylkestinget en rekke medlemmer til folkevalgte organer. På denne siden finner du informasjon om konstituering og om valgreglene som følger av kommuneloven.

To snakkebobler et med spørsmål og det andre med svar

Spørsmål og svar

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål om konstituering og om valg til folkevalgte organer.

bilde av en  vedtaksklubbe som bankes mot et bord

Tolkningssaker

Her har vi samlet noen sentrale tolkningssaker om konstituerende møte og om valgreglene som følger av kommuneloven.