Nykommune.no

Utredningsverktøyet er dessverre ikke tilgjengelig for øyeblikket, da det er nødvendig å gjøre enkelte oppgraderinger. Nykommune.no vil være tilgjengelig fra august 2021.

I mellomtiden kan du for eksempel besøke Statistisk sentralbyrå sine kommunesider, eller kommunedata.no for tall og statistikk om kommunene.

For informasjon om kommunereformen og økonomiske virkemidler for sammenslåing av kommuner, se kommunereform.no.