Fleire saker om handel med jordbruksprodukt >

  • EU-Parlamentet går for en mer bærekraftig matproduksjon

    26.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

    EU-Parlamentet har diskutert EU-Kommisjonens strategi for bærekraftig matproduksjon («From Farm to Fork - strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system»). Det var stort flertall for den positive innstillingen fra landbruks- og miljøkomitéene, - en overgang til en mer bærekraftig matproduksjon.