Nasjonal reiselivsstrategi 2030 – Sterke inntrykk med små avtrykk

I 2020 fikk Innovasjon Norge oppdrag fra regjeringen Solberg om å lage en ny nasjonal reiselivsstrategi. Strategien fra Innovasjon Norge ble lansert i mai 2021 og foreslår 23 tiltak som peker ut kursen for norsk reiseliv fram mot 2030.