Møte i IMFC - 12. april 2008

Den internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC) avholdt 12. april 2008 sitt halvårlige møte i Washington D.C. IMFC fastsetter de overordnede politiske retningslinjene for virksomheten til Det internasjonale valutafondet (IMF) og har medlemmer på minister- eller sentralbanksjefnivå. Norske synspunkter ble fremmet gjennom Sveriges finansminister Anders Borg, som for tiden representerer den nordisk-baltiske valgkretsen i IMFC. I innlegget støttet valgkretsen IMF-styrets forslag til reform av kvoter og stemmerett, som blant annet gi utviklingsland bedre representasjon og større stemmevekt i IMF. Situasjonen i verdensøkonomien, konsolideringen av IMFs virksomhet og finanser, samt organisasjonens rolle i lavinntektsland, er også tema som ble drøftet i innlegget.

Den internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC) avholdt 12. april 2008 sitt halvårlige møte i Washington D.C. IMFC fastsetter de overordnede politiske retningslinjene for virksomheten til Det internasjonale valutafondet (IMF) og har medlemmer på minister- eller sentralbanksjefnivå.

Norske synspunkter ble fremmet gjennom Sveriges finansminister Anders Borg, som for tiden representerer den nordisk-baltiske valgkretsen i IMFC. I innlegget støttet valgkretsen IMF-styrets forslag til reform av kvoter og stemmerett, som blant annet gi utviklingsland bedre representasjon og større stemmevekt i IMF.

Situasjonen i verdensøkonomien, konsolideringen av IMFs virksomhet og finanser, samt organisasjonens rolle i lavinntektsland, er også tema som ble drøftet i innlegget.

IMFC kommuniké
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2008/pr0878.htm

Nordisk-baltisk innlegg
http://www.imf.org/External/spring/2008/imfc/statement/eng/swe.pdf

Til toppen