Kalkulator for forsinkelsesrenten

Kalkulatoren beregner forsinkelsesrenten for et gitt beløp i kroner. For perioden det ennå ikke er fastsatt forsinkelsesrente for, brukes sist fastsatte forsinkelsesrente.

Nynorskversjon

Om kalkulatoren

Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten fastsettes for hvert halvår, med virkning fra henholdsvis 1. januar og 1. juli. Forsinkelsesrenten skal være Norges Banks styringsrente tillagt minst åtte prosentpoeng. Les mer om forsinkelsesrente.

Gjeldende rentesats er 12,25 %. Forskrift med fastsettelse av rentesats finnes også på Lovdata.

Denne kalkulatoren beregner hvor mye forsinkelsesrenten for et gitt beløp utgjør i kroner. For perioden det ennå ikke er fastsatt forsinkelsesrente for, brukes sist fastsatte forsinkelsesrente. Dersom forsinkelsesrenten i fremtiden endres, vil det bli tilsvarende endringer i det beregnede beløpet.

Formålet med denne kalkulatoren er kun å gi veiledning. Finansdepartementet har ikke ansvar for eventuelle feil ved beregningene.