Temaveilederen om uavhengig kontroll er klar

Fra 1. januar 2013 innføres nye regler for uavhengig kontroll i byggeprosjekter. Nå har Direktoratet for byggkvalitet oppdatert sin temaveileder.

Ordningen med uavhengig kontroll vil gi bedre bygg og færre byggfeil. Innføringen av uavhengig kontroll innebærer at et profesjonelt og uavhengig foretak skal kontrollere fuktsikring og lufttetthet i småhus, samt brann, konstruksjonssikkerhet, grunnforhold og bygningsfysikk i større bygg.