EU-program og byråer innen transport og elektronisk kommunikasjon

Informasjon om ulike EU-program og byråer hvor Norge deltar innenfor de fagområdene Samferdselsdepartementet forvalter.

Program og byråer hvor Norge deltar innenfor de fagområdene Samferdselsdepartementet forvalter.

Det europeiske jernbanebyrå (ERA)

Det europeiske byrå for flysikkerhet (EASA)

Det felles europeiske luftrom (Single European Sky)

Det europeiske maritime sikkerhetsbyrået (EMSA)