Lisensplikt ved utførsel av "sivile" våpen

Det er lisensplikt ved utførsel av «sivile» våpen, våpendeler ol.

Utenriksdepartementet erfarer i økende grad at våpenhandlere og private aktører ellers forsøker å føre ut våpen og våpendeler uten tillatelse (lisens). Utførsel av denne type varer er lisenspliktige gjennom eksportkontrollregelverket med mindre det er en midlertidig utførsel av personlig eiendom.

Våpenhandlere må være bevisst på sitt ansvar for å søke tillatelse (lisens) ved salg for eksport. Dette gjelder spesielt i slike tilfeller der våpen, våpendeler eller tilbehør selges over disk i Norge for å bli brakt ut av landet av kjøper. UD anser i slike tilfeller vedkommende våpenhandler som ansvarlig eksportør.

Eksportkontrollregelverket favner videre enn gjeldende våpenlov, særlig mht. våpendeler og tilbehør. Eksportørene må særlig øke sin oppmerksomhet ved eksport av lyddempere, kikkertsikter og skjefter. Vedlegg I til eksportkontrollforskriften, Forsvarsrelaterte varer (2016), er styrende for hva som krever tillatelse (lisens). I tvilstilfelle ta kontakt med UD/Eksportkontrollseksjonen.

Til toppen