Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Fra og med 15. juni ble det gjort unntak for nordiske land som tilfredsstilte visse smittekrav. Fra og med 15. juli gjøres det unntak for reiser til land i EØS/Schengen som tilfredsstiller de samme smitekravene.

Ved behov for akutt eller særskilt assistanse: Kontakt nærmeste ambassade eller UDs operative senter på +47 23 95 00 00 eller e-post: [email protected]. Alle på reise i utlandet bør registrere og oppdatere sin reise på reiseregistrering.no.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og regioner i Norden: Danmark, Finland, Island, Færøyene og Grønland.

Fra og med 15. juli vil det i tillegg bli gjort unntak for følgende regioner i Sverige: Blekinge, Kronoberg og Skåne.

Fra og med 15. juli vil det også bli gjort unntak for følgende øvrige land i EØS/Schengen-området: Belgia, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Østerrike.

Disse landene og regionene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil i utgangspunktet bli oppdatert hver 14. dag.

Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Dette reiserådet gjelder til og med 20. august.

Følgende land unntas fra UDs globale reiseråd fra og med 15. juli: Belgia, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Østerrike. I tillegg unntas regionene Blekinge, Skåne og Kronoberg i Sverige . Vennligst merk at dette ikke er en oppfordring om å reise. Dersom smittenivået øker over et visst nivå, vil landet igjen kunne bli inkludert i UDs reiseråd. Dersom du returnerer til Norge fra et land med høy smittespredning, må du gå i karantene ved hjemkomst selv om det ikke var reiseråd for landet da du dro dit.

Folkehelseinstituttet har etablert faglige og objektive kriterier som ligger til grunn for vurderingen av smittesituasjonen i de ulike landene. Vi behandler alle land likt med utgangspunkt i kriteriene, og det er Folkehelseinstituttets vurdering av smittenivået som avgjør hvilke land som omfattes av UDs reiseråd. Fra og med 15. juli vil regionene Kronoberg, Blekinge og Skåne i Sverige være unntatt fra reiserådet.

Det foreligger ikke smittetall for disse statene. Hovedsamarbeidslandene til disse landene – Italia, Frankrike og Spania – er imidlertid vurdert som grønne av Folkehelseinstituttet og dermed unntatt fra reiserådet.

UDI vil ha nærmere informasjon om dette.

Det er opp til hvert enkelt land å treffe beslutninger om regelverk for innreise og opphold. Dette gjelder for USA, som det også gjør for Norge. Derfor må den enkelte følge med på endringer i restriksjoner for reise og opphold i det landet de skal studere, jobbe eller reise til. Det er ulike bestemmelser i forskjellige land, og bestemmelsene blir også endret. Ofte på kort varsel. Informasjon legges også ut på våre nettsider, men det er også viktig å skaffe seg informasjon direkte fra landet det gjelder sine myndigheter.

Fra 15. juni er det ikke lenger et krav om ti dagers karantene ved ankomst til Norge etter besøk i de områdene i Norden som tilfredsstiller FHIs kriterier.

Nordmenn på reise må gjøre seg kjent med de reglene som til enhver tid gjelder lokalt og forholde seg til dem.

 

Utenriksdepartementet kan ikke si når det globale reiserådet for land utenfor Europa vil bli endret. Utenriksdepartementet vil ikke opprettholde reiseråd lenger enn nødvendig. Generelt er reiseråd uttrykk for UDs helhetlige vurdering av sikkerhetssituasjonen i et land. Under koronapandemien vurderer vi spesielt reiseråd fortløpende ut fra smittesituasjonen, reiserestriksjoner og graden av gjensidig åpning.

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det er grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller en region, eller til å forlate stedet. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en helhetsvurdering av situasjonen for norske borgere. Et reiseråd er et råd, ikke et forbud. UD kan heller ikke garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre. Det er opp til den enkelte å vurdere om de skal reise eller ikke.

Utenriksdepartementet vil ikke opprettholde reiseråd lenger enn nødvendig. Generelt er reiseråd uttrykk for UDs helhetlige vurdering av sikkerhetssituasjonen i et land. Under koronapandemien vurderer vi spesielt reiseråd ut fra smittesituasjonen, reiserestriksjoner og graden av gjensidig åpning. FHI oppdaterer oversikten over hvilke land dette gjelder hver 14. dag på sine hjemmesider.

Dersom smittesituasjonen forverres så mye at landet igjen omfattes av UDs reiseråd i løpet av ditt opphold der, må du i karantene ved hjemkomst.

UDs reiseråd er kun et råd, ikke et forbud. Det å reise i strid med UDs reiseråd kan imidlertid få konsekvenser for din reiseforsikring. Du bør også være klar over at UDs evne til å yte konsulær bistand kan være begrenset i land hvor det er reiseråd. I ytterste konsekvens vil UD ikke kunne gi deg konsulær bistand dersom du får problemer.

I utgangspunktet: Ja. Men Dersom smittesituasjonen forverres så mye at landet ikke tilfredsstiller Folkehelseinstituttets kriterier, må du i karantene ved hjemkomst.

Ja. Du står fritt til å reise gjennom Sverige i egen bil. Velg raskeste vei og husk å overholde smittevernregler når du stopper. Du vil ikke måtte gå i karantene når du kommer hjem.

Nei, Finland tillater ikke fritidsreisende fra Norge å kjøre inn via Sverige.

Ja, du kan ta ferge fra Finland til Sverige og deretter kjøre direkte gjennom Sverige til Norge uten overnatting uten å måtte gå i karantene.

Norske borgere som reiser med fly fra Finland via Sverige til Norge må gå i karantene. Dette gjelder også for noen grupper ikke-norske borgere, blant annet de som allerede er bosatt i Norge. De fleste ikke-norske borgere som gjennomfører fritidsreiser med fly fra Finland via Sverige til Norge vil imidlertid bli nektet innreise.

Informasjon fra norske helsemyndigheter finnes på helsenorge.no. På Folkehelseinstituttets (FHI) nettside finner du også smittevernråd for ferier og reiser.

Du kan dra på dagstur for å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn på hytte i Sverige uten karantene. Sover du over,  gjelder krav om ti dagers karantene. Fra og med 15. juli vil regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige være unntatt fra reiserådet.

Spørsmål om innreise til Norge må rettes til Utlendingsdirektoratet. Se mer informasjon på UDIs nettsider.

Vi oppfordrer alle norske borgere om å registrere sin reise på reiseregistrering.no. På denne måten kan UD nå deg med viktig informasjon. 

De nordiske landene har inngått en avtale som tillater alle nordmenn å reise gjennom de andre nordiske landene for å komme hjem til sitt eget land. For informasjon om reise gjennom andre land anbefales det at du kontakter ditt reise-, fly- eller forsikringsselskap. Valg av reisevei og reisemåte kan medføre krav om å gå i karantene. Se mer informasjon på Spørsmål og svar om karantene. Du kan også se på reiseinformasjonssidene på regjeringen.no.

Helsemyndighetene har oppdatert informasjon om karantene.

Reiserådet er et råd, ikke et forbud. Den enkelte må selv vurdere hvorvidt en reise skal gjennomføres. Dette gjelder også utenlandsstudenter. Utenlandsstudenter bør kontakte sitt forsikringsselskap for informasjon om forsikringsvilkår.

Som reisende bør du følge med på UDs reiseinformasjon og oppdateringer om koronapandemien. Du bør følge råd og informasjon fra lokale myndigheter i det landet du oppholder deg i. I tillegg bør du registrere deg på reiseregistrering.no, slik at UD kan nå deg med oppdateringer og informasjon. Du bør alltid sørge for å ha gyldig reiseforsikring. 

Som bosatt i utlandet bør du holde deg orientert om situasjonen i landet og følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter. Du bør også sørge for å ha nødvendig helseforsikring, samt registrere deg på reiseregistrering.no.

Alle bør ha gyldig reiseforsikring. For norske borgere som bor i utlandet gjelder en rekke ulike bestemmelser. Helsenorge.no har informasjon om dette. For turister eller for kortere opphold i EØS og Sveits gjelder europeisk helsetrygdkort, som gir rett til samme helsehjelp som innbyggerne i vertslandet. Se mer informasjon om utflyttede pensjonisters rett til europeisk helsetrygdkort.

Alle spørsmål om forsikring må rettes til ditt reiseforsikringsselskap.

Mange utenriksstasjoner har redusert bemanning som følge av smitteverntiltak. De har derfor midlertidig begrenset publikumsmottak. Noen spørsmål krever personlig oppmøte, som for eksempel utstedelse av pass. Dette er dessverre ikke mulig når utenriksstasjonene er stengt for publikumsmottak. Så snart det er mulig å åpne det ordinære publikumsmottaket vil ambassaden informere om det på sine nettsider.

Våre ambassader og konsulater gjør sitt ytterste for å bistå. Der Norge ikke har egen ambassade samarbeider vi med de nordiske landene for å kunne gi konsulær bistand til nordiske borgere. Dette betyr at du kan kontakte en annen nordisk ambassade om du er i et land der Norge ikke er representert.

Endringer i reiserådet vil også bli gjort kjent på UDs reiseinformasjonssider, i media og på sosiale medier.

Reiseinformasjon om spesifikke land finner du på UDs reiseinformasjonssider.

Alle land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å hindre koronasmitte. Norske myndigheter har ikke anledning til å påvirke andre lands smittevernstiltak.

Før innføringen av reiserådet som gjelder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, hadde UD en rekke reiseråd som var basert på sikkerhetsmessige vurderinger. Disse reiserådene gjelder fortsatt. For mange av disse landene er reiserådet strengere enn reiserådet som ble innført i sammenheng med koronapandemien.

Nei, i praksis kan du ikke mellomlande i Norge dersom du kommer med fly fra Sverige.

Ja, regjeringen åpner for å kunne kjøre i privatbil gjennom områder i Norden med forhøyet smitterisiko på vei til eller fra Norge, uten at det medfører innreisekarantene. Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener at det utgjør liten smitterisiko. Det er under forutsetning av at det ikke overnattes i dette området, at man holder avstand dersom man må stanse, har gode smittehygiene under reisen og at man tar korteste reisevei. Fra og med 15. juli vil regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige være unntatt fra reiserådet.

 

Nei, så sant du har mulighet til å unngå å oppholde deg i Sverige, bør du det. Unntaket fra karanteneplikt er særlig ment å tilrettelegge for dem som for eksempel er avhengige av å kjøre gjennom Sverige for å reise mellom Danmark og Norge. Fra og med 15. juli vil regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige være unntatt fra reiserådet.

Til toppen