Afghanistan - reiseinformasjon

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært utfordrende. Den norske ambassaden i Kabul er p.t. i Islamabad, og norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand i Afghanistan er derfor ytterst begrenset.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 04.08.2021 - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for Afghanistan

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Afghanistan. Nordmenn som befinner seg i Afghanistan oppfordres til å forlate landet.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser.

Noen afghanske ambassader utsteder fremdeles visum, men dette kan endre seg på kort varsel.

Uforutsigbarhet forbundet med reiser: Grenseoverganger og flyplasser kan bli stengt med kort eller ingen varslingstid. Det er for tiden få kommersielle flyvninger inn og ut av landet, og flyvninger kan bli kansellert på kort varsel.

Konsulær bistand: Den norske ambassaden i Kabul er midlertidig flyttet til Islamabad (Pakistan). Norske myndigheter har derfor svært begrensede muligheter til å yte konsulær bistand til norske borgere i Afghanistan. Norske borgere i Afghanistan oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Reisende til Afghanistan anbefales på det sterkeste å ha gyldig reiseforsikring. Vær imidlertid oppmerksom på at ikke alle reiseforsikringer er gyldige i land hvor norske myndigheter har utstedt offisielle reiseråd som fraråder opphold i landet – herunder Afghanistan.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært utfordrende. Taliban-bevegelsen kontrollerer landet, inkludert hovedstaden Kabul. Terroraksjoner i form av bombeangrep og væpnede angrep forekommer hyppig. Væpnede grupper som Den islamske staten i Khorasan-provinsen (ISKP) holder fortsatt et høyt aktivitetsnivå flere steder.

Infrastruktur og trafikksikkerhet: Utenfor større byer vil det i mange tilfeller være kun sporadiske kommunikasjonsmuligheter (internett-tilgang og mobildekning), og satellitt-telefon kan være eneste alternativ utenfor urbane strøk.

Afghanistans infrastruktur og veiforbindelser er dårlig utbygd, noe som medfører at store deler av landet i perioder er vanskelig tilgjengelig og stedvis ufremkommelig. Trafikkbildet er uoversiktlig og trafikkulykker forekommer derfor ofte.

Helsefasilitetene i Afghanistan er svært begrenset. Det finnes noen private legesentre i Kabul som kan benyttes ved lettere sykdomstilfeller. Utover dette er tilbudet i all hovedsak begrenset til det lokale helsevesenet. Ved alvorlige sykdomstilfeller anbefales utreise av Afghanistan for behandling. Eventuell medisinsk evakuering uten gyldig reiseforsikring vil kunne bli komplisert å arrangere, samt innebære meget høye kostnader.

Kriminaliteten i landet er omfattende. Sikkerhetssituasjonen, stor arbeidsledighet og manglende utvikling blir utnyttet av kriminelle aktører. Voldelig vinningskriminalitet forekommer ofte. Narkotikaproduksjon og -handel er en sentral inntektskilde. Lovløse tilstander preger deler av landet. Det er betydelig kidnappingsfare for vestlige besøkende.  

Afghanistan ligger i et jordskjelvutsatt område. Det var jordskjelv med et firesifret antall omkomne i 1998 og 2002, og flere hundre omkom i et større skjelv høsten 2015. Snørike vintre medfører store flomproblemer i vårløsningen mange steder. Snø- og jordskred kan også forekomme i perioder med mye nedbør.

Alle utlendinger i Afghanistan er underlagt lokale lover og regler. Strafferammene kan være betydelig høyere enn i Norge og soningsforholdene svært dårlige. Rettsprosessene kan trekke ut i lang tid, og man kan bli nektet utreise før saken er avklart. Seksuelle forhold mellom ugifte og homofili er forbudt i Afghanistan.

Bekledning: På gaten og andre offentlige steder må menn kle seg på et vis som dekker til armer og ben.  Det er innført påbud om at kvinner må bruke hijab i offentligheten.

Offentlig nødtelefon: 119

Dersom krise og behov for kontakt med norske myndigheter:

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: 247@mfa.no

Ambassadens hjemmeside (ambassaden er midlertid flyttte til Islamabad)

Den afghanske ambassaden i Oslo

Afghanistan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Afghanistan.