Afghanistan - reiseinformasjon

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært utfordrende. Det skjer hyppige angrep, og det pågår sikkerhetsoperasjoner i størstedelen av Afghanistan.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 23.03.2018 - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for Afghanistan

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i landet.

Sikkerhet

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært utfordrende. Det skjer hyppige angrep, og det pågår sikkerhetsoperasjoner i størstedelen av Afghanistan. Den væpnede kampen mellom Taliban og den afghanske regjeringen fortsetter med stor styrke. En rekke terrororganisasjoner har tilhold i Afghanistan. Det inkluderer Den islamisk stat for Khorasan provins, som anses for å stå bak en rekke angrep rettet mot sivile.

Risikoen for å bli rammet av terrorangrep og kamphandlinger er betydelig de fleste steder i Afghanistan. I mange tilfeller skilles det ikke mellom militære og sivile internasjonale mål. Offentlige kontorer, utenlandske representasjoner og hoteller anses ofte som høyprofilerte mål. Det foreligger betydelig risiko for å bli rammet av selvmordsbombing og bruk av veibomber.

Kriminaliteten i landet har forverret seg i takt med den negative utviklingen i den generelle sikkerhetssituasjonen. Ordinær kriminalitet og politisk motivert vold har i mange tilfeller fellestrekk som gjør at det er vanskelig å skille mellom disse.

Det foreligger betydelig risiko for drap, kidnapping, kidnappingsforsøk og ran. Det er mange miner og udetonerte eksplosiver rundt om i landet, noe som kan forårsake personskader og i verste fall dødsfall.

Tilgjengeligheten til medisinsk bistand er svært begrenset.

Afghanistan ligger i et jordskjelvutsatt område. Det var jordskjelv med et firesifret antall omkomne i 1998 og 2002, og flere hundre omkom i et større skjelv høsten 2015. Snørike vintre medfører store flomproblemer i vårløsningen mange steder. Snø- og jordskred kan også forekomme i perioder med mye nedbør.

Utenfor større byer vil det i mange tilfeller være kun sporadiske kommunikasjonsmuligheter, og man bør derfor vurdere å ta med satellitt-telefon ved reiser utenfor urbane strøk.

Afghanistans infrastruktur og veiforbindelser er dårlig utbygd, noe som medfører at store deler av landet i perioder er vanskelig tilgjengelig og stedvis ufremkommelig.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Afghanistan oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Man bør sørge for å ha en gyldig reiseforsikring som dekker reiser til Afghanistan.

I Kabul er lokalt nødnummer for tiden 119 for politi og helsetjenester.

Bistand fra ambassaden i forbindelse med uhell, tekniske problemer eller lignende kan ikke påregnes utenfor Kabul, og i svært begrenset grad i Kabul. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post: udops@mfa.no.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Gyldig visum er nødvendig for innreise til Afghanistan for alle norske borgere. Visum må skaffes før innreise til Afghanistan. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, visum etc. er gyldige.

Visum må skaffes før innreise til Afghanistan og kan ikke skaffes på grensen. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreisedato.

Turistvisum har vanligvis en gyldighet på én måned. Det kan søkes om forlengelse av visum hos det afghanske utenriksministeriet.

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til Afghanistan, oppfordres reisende til å ta kontakt med den afghanske ambassaden i Oslo. For tollreguleringer vises det til det afghanske finansdepartementet.


Helse

Helsetilbudene i Afghanistan er begrenset. Det finnes noen private, internasjonale legesentre i Kabul som kan benyttes ved lettere sykdomstilfeller. Utover dette er tilbudet i all hovedsak begrenset til det lokale helsevesenet. Ved alvorlige sykdomstilfeller anbefales utreise av Afghanistan for behandling.

Man bør ta kontakt med helsestasjon i god tid før utreise for å få oppdatert informasjon om hvilke vaksiner som bør tas. Folkehelseinstituttets oversikt over aktuelle vaksiner for reiser i Asia.

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte våren 2014 at poliovirus er en trussel mot internasjonal folkehelse. For å forebygge spredning av polio gir norske helsemyndigheter reiseråd om poliovaksinasjon før opphold i flere land, og særlig ved opphold i mer enn fire uker. Også land med mindre lokale polioutbrudd, som Afghanistan, anbefales å følge WHOs vaksineråd.
Se fullstendig informasjon hos Folkehelseinstituttet.

Den beste måten å holde seg frisk på i Afghanistan er ved å utvise sunn fornuft og ta alminnelige forholdsregler. Vann fra springen bør unngås, selv om det er kokt. For å være trygg, bør man holde seg til flaskevann. Dette er lett tilgjengelig. Sjekk at flasken man kjøper er ordentlig forseglet. Frukt og grønnsaker som ikke skal kokes, bør legges i desinfiserende væske (milton eller potassium permaganat) og skylles i rent vann. Kjøtt bør gjennomstekes/kokes. Det er begrenset kontroll av lokalt produserte næringsmidler.

Medisiner importeres i hovedsak fra nabolandene og er av varierende kvalitet. Det anbefales at man tar med seg nødvendige medisiner fra Norge.


Praktisk informasjon

Ved reise til Afghanistan bør en registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Tidsforskjellen til Norge er + 2,5 timer sommertid og + 3,5 timer vinterstid. Retningsnummer for samtaler fra Norge til Afghanistan er +93.

Telefonnettet og mobildekningen i Kabul er relativt god, men kan i visse situasjoner være ustabil. Norske mobiltelefoner kan som oftest benyttes. Det er mulig å anskaffe afghansk mobilabonnement ved lengre opphold.

Spenningen i strømnettet er 220 volt. Den lokale strømforsyningen er ustabil. De som har anledning til det, har egne aggregater. Det anbefales å ta med støpseladapter, da man kan møte på ulike typer stikkontakter.

Enkelte større hoteller aksepterer kredittkort, ellers må en belage seg på å bruke kontanter. Den lokale valutaen, afghani, og amerikanske dollar brukes om hverandre. Det finnes få minibanker. Prisnivået for steder som frekventeres av internasjonale, er forholdsvis høyt.

Butikker har stort sett lange åpningstider og det er få eller ingen standarder for dette. Banker og offentlige kontorer er stengt på fredager samt offentlige helligdager.

Rundt halvparten av afghanerne er analfabeter, men med økt skolegang blir andelen stadig mindre. Med dette følger manglende vestlige språkkunnskaper. De fleste pashtunere snakker både pashtu og dari. De fleste tadsjiker snakker kun dari, et språk som ligger svært nært iranskpersisk. Flere millioner har vært flyktninger i Pakistan og Iran og snakker urdu eller persisk. Der de fleste utlendinger ferdes, treffer man ofte høyt utdannede afghanere som snakker engelsk og andre språk.

Utlendinger oppfordres til å kle seg anstendig. For menn betyr det at man ikke bør gå i shorts utendørs. For kvinner betyr det at man bør ha fotside bukser eller skjørt og langermede bluser/jakker. Det er ikke påbudt for kvinner å bruke slør. Likevel foretrekker mange ikke-muslimske kvinner som bor og arbeider i Afghanistan, å bruke et sjal over hodet når de ferdes utendørs. Det gjelder særlig de som jobber nært med afghanere i NGOer og internasjonale organisasjoner.

Både alkohol og narkotika er tilgjengelig i landet selv om det er forbudt. Likevel er det i de store byene restauranter og serveringssteder som selger alkohol, i første rekke til utlendinger. Det er forbudt å servere eller selge alkohol til afghanere. Afghanere kan straffes for å være i besittelse av eller ha inntatt alkohol. Narkotika er forbudt for alle.