Algerie - reiseinformasjon

For å stoppe spredningen av koronaviruset har Algerie stengt grensene. Det går fremdeles enkelte flyavganger ukentlig. Det er fremdeles også portforbud om natten i mange deler av landet, inkludert hovedstaden Alger. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Algerie - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til grenseområdene mot Mauritania, Mali, Niger, Libya, og fjellområdene Kabylia øst for hovedstaden, samt fjellområdene grensende mot Tunisia.

Utenriksdepartementet fraråder aller reiser som ikke er strengt nødvendige til de vest-sahariske flyktningeleirene ved Tindouf.  

 

Sikkerhet

Terror og frihetsberøvelse: Risiko for terrorisme og kidnapping i Algerie er fortsatt tilstede. Faren er størst i grenseområdene mot nabo-landene Mauritania, Mail, Niger, Libya og Tunisia samt i isolerte fjellområder i Kabylia. Sikkerheten i de store byene i nord er blitt bedre de siste årene, men man kan ikke utelukke risiko for angrep. Myndighetene melder jevnlig om at sikkerhetsstyrkene har aksjonert mot antatte terrorister/grupper i forskjellige deler av Algerie. Det har vært enkelte begrensede terrorhendelser de siste årene, rettet mot algeriske sikkerhetsstyrker.

Det er få utenlandske turister i Algerie, spesielt som reiser rundt på egenhånd. Av sikkerhetsgrunner oppfordrer vi reisende til å bruke velrennomerte reisebyråer, spesielt i ørkenområdene. Besøkende bør kun ta inn på hotell som har gode sikkerhets- og beredskapsrutiner, for eksempel hos de internasjonale hotellkjedene.

Utlendinger kan utgjøre mål for terrorister. Den 16. januar 2013 ble Statoils gassproduksjonsanlegg ved In Amenas angrepet av en Aqim-tilknyttet terrororganisasjon. Under angrepet mistet 39 gisler livet, hvorav fem var norske statsborgere. Angrepet viste organisasjonens vilje og evne til å slå til mot vitale nasjonale/internasjonale interesser i Algerie. Siste høyprofilerte kidnapping var av en fransk statsborger i Kabylia 21. september 2014. Den Isil-tilknyttede organisasjonen Jund Al Khalifa antas å stå bak.

Kriminalitet: Unngå å ferdes med dyre smykker, klokker og andre verdisaker som kan tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet. Vær særlig aktsom i folkerike bydeler i Alger slik som Bachdjarah, Belcourt, El-Harrach og Bab el Oued. Bruk alltid lokal guide ved besøk til Kasbahen i Alger.

Det anbefales at man ikke går til fots utendørs etter mørkets frembrudd. Det er ulovlig å ta bilder av politi/sikkerhetsstyrker og militære installasjoner. Homoseksualitet er forbudt. Besittelse og bruk av enhver form for narkotika, selv i minimale mengder, er strengt forbudt og straffes hardt.

Borgere med norsk-algerisk (dobbelt) statsborgerskap må være oppmerksomme på at algeriske myndigheter anser dem som algeriske borgere under opphold i Algerie. Dette legger begrensninger på hvor mye konsulærbistand norske myndigheter kan yte. 

Trafikksikkerhet og transport: Alvorlige trafikkulykker er dessverre svært vanlig, og det bør utvises stor aktsomhet i trafikken. Lei heller bil med sjåfør enn å kjøre selv. Påse at dørene alltid er låst. Unngå pirattaxi. Bruk f.eks. drosjer som har blitt "forhåndsgodkjent" av seriøse hotell eller av andre seriøse aktører. Myndighetene har veisperringer både i urbane og rurale strøk. Vær oppmerksom på at også terrorister eller kriminelle aktører iblant setter opp falske veisperringer på landsbygda.

Politisk uro/demonstrasjoner: Siden vinteren 2019 har det vært en markant økning av demonstrasjoner i Algerie. Både fastboende og tilreisende nordmenn bør unngå store folkemengder og demonstrasjoner. Følg rådene fra lokale myndigheter og følg med på lokale medier f.eks. TSA-Algerie og L ’Expression.

Kvinners sikkerhet: Algerie er et relativt konservativt samfunn. For å unngå å tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet, vil ambassaden anbefale at man som et minimum dekker til knær og skuldre. For kvinner som reiser alene kan det være hensiktsmessig å bære giftering. Vær varsom i offentlig transport, og sitt alltid i baksetet på taxier. Uskrevne regler har lenge tilsagt at kafeer kun er reservert menn. Kvinner (og noen menn) går på te-salong (hvor det også serveres kaffe). Skulle du bli trakassert eller havne i andre problemer, skrik opp eller lag en scene slik at politi eller andre kan komme deg til unnsetning.

Seksuell orientering: Homoseksualitet er straffbart, og samfunnet er generelt lite tolerant overfor LGBTI'ere. Det er likevel vanlig at to personer av samme kjønn deler hotellrom på reise.

Naturkatastrofer (jordskjelv): Hvert år registreres flere mindre jordskjelv. Det siste større jordskjelvet fant sted i januar 2018 og målte 5,0 på Richters skala. Episenteret var ca. 65 km sørvest for Alger og ble fulgt av flere mindre etterskjelv. Det er anbefalt å være oppmerksom og mentalt forberedt på hva man skal gjøre ved jordskjelv. Eksperter anslår at ca. 1/3 av de som omkommer i større jordskjelv ville overlevd om de hadde visst hvordan de skulle forholde seg før, under og like etter jordskjelv.

Reiseregistrering: Utenriksdepartementet anbefaler alle nordmenn som reiser til Algerie for kortere eller lengre opphold å registrere seg på reiseregistrering.no/.

Forsikring: Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Politi: 17 eller 1548, gendarmeriet 112, brann 14, ambulanse 3016.

Nødsituasjon: Norske borgere i nød eller krise bes kontakte ambassaden for bistand:

Ambassade Royale de Norvège
07, Chemin Doudou Mokhtar
Benaknoun, Alger

Åpningstid : kl. 9-16 (søn-tor)
E-post: emb.alger@mfa.no
Telefon : +47 23 95 55 83.
Faks: +213 (0) 21 94 64 64

Det er også er mulig å kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00. Senteret kan kontaktes 24/7, enten per telefon eller per e-post: UDops@mfa.no

Se også den felles nordiske beredskapsplanen - på ambassadens hjemmesider.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til grenseområdene mot Mauritania, Mali, Niger, Libya og Tunisia samt fjellområdene i Kabylia øst for hovedstaden Alger.

Utenriksdepartementet fraråder aller reiser som ikke er strengt nødvendige til de vest-sahariske flyktningeleirene ved Tindouf.

Norske borgere må ha visum til Algerie. Pass må være gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreisedato. Du må søke om visum i forkant av reisen hos Algeries ambassade i Oslo, Sigurd Syrsgt 2, 0273 Oslo. Det er ikke mulig å få visum på flyplassen.

En norsk mann/kvinne med algerisk partner må være oppmerksom på at felles barn blir ansett som algerisk borger av algeriske myndigheter. Dette gjelder også selv om ingen av foreldrene har søkt om algerisk statsborgerskap for barnet, og selv om barnet har annet statsborgerskap.

Mindreårige algeriske barn trenger vanligvis farens samtykke for å forlate Algerie.  

Det er strenge regler på hva man kan ha med seg til Algerie. Leker som ligner våpen, droner og kikkert kan f.eks. bli fratatt av algeriske grensemyndigheter ved ankomst. Man må påse at husdyr har påkrevde vaksiner.

Algeriske dinarer er en ikke-konvertibel valuta som kun kan veksles ved ankomst til Algerie. Pengene må veksles tilbake til konvertibel valuta før utreise.  


Helse

Koronavirus (covid-19): Den 25. februar ble det første koronaviruset (covid-19) påvist i Algerie. For å stoppe sykdomsspredningen har Algerie stengt grensene. Det er foreløpig ikke annonsert når grensene vil bli åpnet igjen. Store folkeansamlinger er fremdeles ikke tillatt. Det er fortsatt portforbud fra kl. 24.00 til 04.00 i Alger, de større byene og rundt halvparten av landets fylker (wilayas). Enkeltpersoner oppfordres på det sterkeste om å etterleve personlige, grunnleggende smittevernstiltak, slik som bruk av munnbind og å holde nødvendig sosial distanse.

Man vet foreløpig ikke når ordinære flyavganger vil gjenopptas. Ambassaden sender informasjon om eventuelle repatrieringsflyvninger til personer registrert på www.reiseregistrering.no

For mer informasjon, se situasjonsoppdateringer fra WHO på Coronavirus disease situation report. Se også algeriske nyhetsmedier, slik som tsa-algerie.com  og l’Expression. Informasjon finnes også på hjemmesiden til det algeriske departementet for helse, populasjon og sykehusreform.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Kvaliteten på helsetilbudet i Algerie er varierende. Det er nok best i storbyene og på private klinikker.  Man må regne med å betale kontant for behandling. Betalingskort godtas sjelden.

Folkehelseinstituttet har anbefaling om hva slags vaksiner som anbefales for opphold og reise også til Algerie. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har informasjon om helsesituasjonen i Algerie.

For turer utenfor storbyene, anbefales det at man tar med eget førstehjelpsutstyr. Gravide og kronisk syke bør undersøke det lokale helsetilbudet i Algerie før eventuell reise. Det er stor variasjon på hvilke medikamenter som til enhver tid er tilgjengelig, og kvaliteten på disse. Ta derfor med nok medisiner til reisen. Sørg dessuten alltid for å ha med resept eller legeattest for reseptbelagte medisiner. Hygienen på de større hotellene er tilfredsstillende. Dette gjelder også noen større restauranter i de store byene. Drikkevann må kjøpes på flasker.


Praktisk informasjon

Bær alltid passet med deg (eventuelt passkopi), i tilfelle du blir bedt om å identifisere deg i en av de mange kontrollpostene i og utenfor Alger.

Foruten lokal arabisk dialekt snakker mange (godt) fransk. Begge språk brukes i den offentlige administrasjonen. Fransk er det vanligste forretningsspråket. Noen yngre mennesker snakker engelsk.

Strømmen er 220 volt, og man bruker samme stikkontakt som i Norge. Spenningen kan variere, og strømbrudd forekommer særlig om sommeren. Ta med lommelykt.

Internettkafeer er utbredt. Større hoteller har også wifi. Fra sommeren 2014 har det vært 3G-dekning i storbyene. Nasjonalt internettdomene er .dz, nasjonal telefonkode +213. Skal du kjøpe lokalt mobilabonnement, bør du sette av god tid til dette.

Det er nesten bare internasjonale hoteller og noen større restauranter i Alger som aksepterer betalingskort. For øvrig betaler man med kontanter (dinarer). Mastercard/Visa-kort kan benyttes ved uttak av lokal valuta i de fleste minibanker.

Fredag og lørdag er fridag. Åpningstider på ukedager er som regel 0800-1200 og 1300-1700. Matvareforretninger har lengre åpningstider. Noen restauranter holder også stengt fredager.

Mange algeriske helligdager er bevegelige fordi de følger den muslimske månekalenderen. Avslutningen av fastemåneden ramadan (Aid El Fitr) og offerdagen (Aid El Adha) er blant de viktigste helligdagene. 1. nyttårsdag, 1. mai (arbeidernes dag), 5. juli (uavhengighetsdagen) og 1. november (revolusjonsdagen) er andre helligdager.

Tidsforskjell: Ved sommertid ligger Norge en time foran.

Algerie har en blanding av islamske og sekulære lover. Islamistene har stor oppslutning i de fattigere bydelene i de store byene, og her er tradisjonell islamsk påkledning mer i bruk enn i forretningsområdene i Alger, hvor påkledningen i større grad er vestlig. Både kvinner og menn anbefales å kle seg diskret uten å vise for mye hud. Man bør vise respekt for religiøse symboler og skikker.