Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Algerie - reiseinformasjon

Det er fortsatt høy risiko for terrorisme og frihetsberøvelse i Algerie. Nordmenn som likevel velger å reise til Algerie, bes registrere seg og lese nøye gjennom informasjonen under.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Algerie - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til grenseområdene mot Mauritania, Mali, Niger, Libya, og fjellområdene Kabylia øst for hovedstaden, samt fjellområdene grensende mot Tunisia.

Utenriksdepartementet fraråder aller reiser som ikke er strengt nødvendige til de vest-sahariske flyktningeleirene ved Tindouf.  

 

Sikkerhet

Terror og frihetsberøvelse: Det er risiko for terrorisme og kidnappinger i Algerie. Faren er størst i grenseområdene mot Mauritania, Mali, Niger, Libya, og fjellområdene Kabylia øst for hovedstaden, samt fjellområdene grensende mot Tunisia-grenseområdene mot Mauritania, Mali, Niger, Libya Selv om det oppleves at sikkerheten i de store byene i nord har blitt bedre de siste årene, kan man ikke helt utelukke risiko for angrep.

Det rapporteres hyppig om at sikkerhetsstyrkene aksjonerer mot antatte terrorister og terroristgrupper i forskjellige deler av Algerie. Det har vært enkelte begrensede terrorhendelser de siste årene, rettet mot algeriske sikkerhetsstyrker.

Vi oppfordrer reisende til å benytte rutefly for å forflytte seg internt i Algerie, framfor bil eller annen offentlig transport. Alle forflytninger utenfor de største byene bør meldes til algeriske myndigheter slik at disse kan stille med eskorte, dersom de anser det som nødvendig. Reisende kan ta kontakt med den algeriske ambassaden i Oslo, snakke med grensepolitiet i passkontrollen ved ankomst til landet, eller kontakte lokalt politikontor i Algerie.

Utlendinger kan utgjøre mål for terrorister. 16. januar 2013 ble Statoils gassproduksjonsanlegg ved In Amenas angrepet av en AQIM-tilknyttet terrororganisasjon. Under angrepet mistet 39 gisler livet, hvorav fem var norske statsborgere. Angrepet viste organisasjonens vilje og evne til å slå til mot vitale nasjonale/ internasjonale interesser i Algerie. Siste høyprofilerte kidnapping var av en fransk statsborger i Kabylia 21. september 2014. Den ISIL-tilknyttede organisasjonen Jund Al Khalifa antas å stå bak.

Reisende bør utvise forsiktighet ved reiser til Algerie. Besøkende bør kun ta inn på hoteller som har gode sikkerhet- og beredskapsrutiner, for eksempel de internasjonale hotellkjedene. Ambassaden kan kontaktes for nærmere informasjon.

Kriminalitet: Unngå å ferdes med dyre smykker, klokker og andre verdisaker som kan tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet. Vær særlig aktsom i bydelene Bachdjarah, Belcourt og Bab el Oued i hovedstaden. Bruk alltid guide ved besøk til Kasbahen i Alger.

Det anbefales man ikke går til fots utendørs etter mørkets frembrudd.

Norske reisende bes merke seg at homoseksualitet er straffbart i Algerie.

Det er ulovlig å ta bilder av politi/sikkerhetsstyrker i Algerie.

Besittelse og bruk av enhver form for narkotika, selv i minimale mengder, er strengt forbudt og straffes hardt.

Borgere med norsk-algerisk (dobbelt) statsborgerskap bes være oppmerksomme på at de ved opphold i Algerie blir regnet som algeriske borgere av landets myndigheter. Dette legger begrensninger på hvor mye konsulærbistand ambassaden kan yte norsk-algeriere i straffesaker.

Trafikksikkerhet og transport: Alvorlige trafikkulykker er daglig kost, og det bør utvises stor aktsomhet i trafikken. Lei heller bil med sjåfør enn å kjøre selv. Påse at dørene alltid er låst.

Unngå alltid av pirattaxi, og bruk helst drosjer som har blitt "forhåndsgodkjent" av seriøse hoteller eller av andre seriøse aktører. For transportetappen mellom flyplass og sentrum bør man unngå kollektivtransport og – hvis mulig – også taxi.

Myndighetene har veisperringer både i urbane og rurale strøk. Vær oppmerksom på at også terrorister eller kriminelle aktører iblant setter opp falske veisperringer på landsbygda.

Alle reiser internt i Algerie (utenom hovedstaden) må meldes til algeriske myndigheter slik at disse kan stille med den nødvendige eskorte. Alle reiser internt i Algerie bør foretas med fly der mulig. Kontakt gjerne ambassaden for å høre om sikkerhetssituasjonen i området du planlegger å reise til.

Politisk uro/demonstrasjoner: Siden 2011 har det vært en markant økning av demonstrasjoner i Algerie, også i hovedstaden der demonstrasjoner er forbudt. Både fastboende og reisende nordmenn bør unngå store folkemengder og demonstrasjoner. Følg rådene fra lokale myndigheter og følg med på lokale medier.

Kvinners sikkerhet: Kvinner anbefales å kle seg sømmelig i Algerie for å unngå å tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet – unngå å vise for mye hud, og sørg for at knær og skuldre er tildekket. Hijab er ikke påbudt, men det kan være praktisk å ha med et skjerf i vesken.

For kvinner som reiser på egenhånd kan det være hensiktsmessig å bære giftering (enten ekte eller falsk). Unngå offentlig transport, og sitt alltid i baksetet på taxier.

Uskrevne regler tilsier at kafeer kun er for menn, mens kvinner (og noen menn) går på tesalong (hvor det også serveres kaffe).

Skulle du bli trakassert eller havne i andre problemer, skrik opp eller lag en scene slik at politi eller andre kan komme deg til unnsetning.

Seksuell orientering: Homoseksualitet er straffbart i Algerie (jf. §§333 og 338 i straffeloven), og samfunnet er generelt lite tolerant overfor LGBTI'ere. Grunnet det sosiokulturelle skillet mellom menn og kvinner, er det likevel vanlig for to personer av samme kjønn å dele hotellrom på reise i Algerie.

Naturkatastrofer (jordskjelv): Hvert år registreres mellom 80 og 90 mindre jordskjelv i Algerie. Det siste større jordskjelvet fant sted 2. januar 2018 og målte 5,0 på Richters skala. Episenteret var ca. 65 km sørvest for Alger og ble fulgt av flere mindre etterskjelv.

Det er anbefalt å være oppmerksom og mentalt forberedt på hva man skal gjøre om man skulle oppleve et jordskjelv. Eksperter anslår at ca. 1/3 av de som omkommer i større jordskjelv ville overlevd om de hadde visst hvordan de skulle forholde seg før, under og like etter jordskjelv. De nordiske landene har laget en felles beredskapsplan for sine borgere. Den er tilgjengelig for nedlastning på ambassadens hjemmesider. Her finner du nyttig informasjon om hvilke forhåndsregler du kan ta, og råd om hva du kan gjøre hvis det oppstår en nødssituasjon. Ambassaden anbefaler at du skriver ut en kopi av beredskapsplanen og gjør deg kjent med innholdet. Hvis du / familien er tilknyttet et av de store norske selskapene, bør selskapets planer / bestemmelser følges.

Reiseregistrering: Utenriksdepartementet anbefaler alle nordmenn som reiser til Algerie for kortere eller lengre opphold å registrere seg på reiseregistrering.no/.

Forsikring: Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Politi: 17 eller 1548, gendarmeriet 112, brann 14, ambulanse 3016.

Nødsituasjon: Norske borgere i nød eller krise bes kontakte ambassaden for bistand:

Ambassade Royale de Norvège
07, Chemin Doudou Mokhtar
Benaknoun, Alger

Åpningstid : kl. 9-16 (søn-tor)
E-post: [email protected]
Telefon : +47 23 95 55 83.
Faks: +213 (0) 21 94 64 64

Det er også er mulig å kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00. Senteret kan kontaktes 24/7, enten per telefon eller per e-post: [email protected]

Se også den felles nordiske beredskapsplanen - på ambassadens hjemmesider.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere må ha visum for å reise til Algerie. Du må søke om visum i forkant av reisen hos Algeries ambassade i Oslo, Inkognitogata 37, 0256 Oslo Norge. Det er ikke mulig å få visum på flyplassen i Alger. Husk at pass må være gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreisedato.

Algeriske myndigheter (politi/gendarmerie) bør kontaktes minst en uke i forkant av reiser internt i Algerie (utenom hovedstaden), for at disse skal kunne stille med eskorte der nødvendig.

Algeriere må også ha visum for å reise til Norge. Norske kvinner som er gift/samboere med algeriske borgere må være oppmerksom på at eventuelle felles barn automatisk blir algeriske borgere dersom deres far er algerier (dette gjelder selv om man ikke har bedt om algerisk statsborgerskap for barnet). Dersom mindreårige barn av norsk-algeriske par (hvis far er algerier) tas med til Algerie kan de ikke forlate landet uten farens skriftlige samtykke.

Det er importforbud på leker som ligner våpen. Husdyr må være vaksinert mot rabies minst en måned før innreisen. Det er eksportforbud for antikvariske gjenstander og koraller.

Algeriske dinarer er en ikke-konvertibel valuta som kun kan veksles ved ankomst til Algerie. Pengene må veksles tilbake til konvertibel valuta før utreise. 


Helse

Helsetilbudet er adekvat i de større byene, og da først og fremst på private klinikker. Vit at man ofte må betale for seg med kontanter. Utenfor storbyene vil det være vanskelig å finne adekvat medisinsk behandling.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle reisende til Algerie har hepatitt A-vaksine. For lengre reiser eller opphold i områder med dårlig sanitære forhold anbefales også tyfoidvaksine, samt å vurdere på individuell basis behov for vaksine mot tuberkolose, rabies og hepatitt B-vaksine. For mer informasjon se FHIs nettsider.

Reisende i Algerie kan ikke forvente seg samme kvalitet som på sykehus i Norge. Som nevnt overfor er helsetilbudet er adekvat i de større byene ved kysten. De private klinikkene har mest moderne utstyr. Man må belage seg på å betale for all behandling med kontanter.

Utenfor storbyene vil det være vanskelig å finne adekvat medisinsk behandling, og det anbefales at man reiser med eget førstehjelpsutstyr.

Til tross for en utbredt algerisk velferdsstat og stor fremgang på helsesektoren siden 2000, skårer Algerie fortsatt dårligere enn nabolandene på flere områder, blant annet mødre- og barnedødelighet. Gravide og kronisk syke bør derfor undersøke det lokale helsetilbudet i Algerie nøye før eventuell reise.

Det er stor variasjon på hvilke medikamenter man til enhver tid har tilgang på i Algerie, og kvaliteten på disse – blant annet har det blitt avdekket enkelttilfeller av salg av falske legemidler på apoteker. Sørg derfor for alltid å reise med nok medisiner til hele reisen. Sørg dessuten alltid for å ha med resept eller legeattest for sterke reseptbelagte medisiner.

Undersøk alltid om det er rapportert om pågående utbrudd av sykdommer på stedet du skal reise til. Det er ikke registrert noen tilfeller av ebola i Algerie. Hygienen på de større hotellene er tilfredsstillende, dette gjelder også noen større restauranter i de store byene. Drikkevann må kjøpes på flasker.


Praktisk informasjon

Bær alltid passet med deg (ev. passkopi), i tilfelle du blir bedt om å identifisere deg i en av de mange kontrollpostene i og utenfor Alger.

Foruten lokal arabisk dialekt snakkes fransk av de fleste. Begge språk brukes i den offentlige administrasjonen. Fransk er det vanligste forretningsspråket. Engelsk er noe utbredt blant de yngste.

Strømmen er 220 volt. Spenningen kan variere, og strømbrudd forekommer særlig om sommeren. Reis alltid med lommelykt.

Internettkafeer er utbredt. Større hoteller har også wifi. Fra sommeren 2014 har det vært 3G-dekning i storbyene. Nasjonalt internettdomene er .dz, nasjonal telefonkode +213. Skal du kjøpe lokalt mobilabonnement, bør du sette av god tid til dette.

Algeriske dinarer er en ikke-konvertibel valuta som kun kan veksles ved ankomst til Algerie. Pengene må veksles tilbake til konvertibel valuta før utreise. Kontanter er det mest utbredte betalingsmiddelet. Visa-kort kan benyttes ved uttak av lokal valuta i de minibanker som er merket med «Visa», samt på større hoteller og et mindre antall restauranter i storbyene.

Det jobbes ikke på fredager og lørdager. Åpningstider på ukedager er som regel 0800-1200 og 1300-1700. Matvareforretninger har lengre åpningstider. Banker holder stengt fredager og lørdager. Noen restauranter holder også stengt fredager.

Algeriske helligdager er ofte bevegelige fordi de følger den muslimske månekalenderen. Avslutningen av fastemåneden ramadan (Aid El Fitr) og offerdagen (Aid El Adha) er blant de viktigste. I tillegg til de bevegelige religiøse helligdagene er også 1. nyttårsdag, 1. mai (arbeidernes dag), 5. juli (uavhengighetsdagen) og 1. november (revolusjonsdagen) helligdager.

Tidsforskjell: Ved sommertid ligger Norge en time foran.

Algerie har en blanding av islamske og sekulære lover, og de islamske tradisjonene er mer synlige på landsbygda enn i de store byene. Islamistene har stor oppslutning blant de fattigere bydelene i de store byene, og her er tradisjonell islamsk påkledning mer i bruk enn i forretningsområdene i Alger, hvor påkledningen i større grad er vestlig. Både kvinner og menn anbefales å kle seg diskret uten å vise for mye hud. Man bør vise respekt for religiøse symboler og skikker.

Det er forbudt å fotografere sikkerhetsstyrker og militære installasjoner.

Nyttige lokale telefonnumre: Politi 17 eller 1548, gendarmeriet 112, brann 14, ambulanse 3016, opplysningen 19.

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: [email protected].

Til toppen