Algerie - reiseinformasjon

Ved innreise til Algerie kreves visum og gyldig pass. For mer informasjon se kapitlene Innreise og Helse. På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Algerie utsatt for skogbranner, spesielt i sommerhalvåret. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være svært farlige, og du må følge lokale myndigheters råd og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig. Vi oppfordrer reisende og fastboende til å registrere seg på www.reiseregistering.no og laste ned appen Reiseklar.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Algerie - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til grenseområdene mot Mauritania, Mali, Niger, Libya, og fjellområdene Kabylia øst for hovedstaden, samt fjellområdene grensende mot Tunisia.

Utenriksdepartementet fraråder aller reiser som ikke er strengt nødvendige til de vest-sahariske flyktningeleirene ved Tindouf.

Visum:  Norske borgere må ha visum til Algerie. Pass må være gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreisedato. Du må søke om visum i forkant av reisen hos Algeries ambassade i Oslo. Det er ikke mulig å få visum på flyplassen.

Det er ditt ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Statsborgerskap: Borgere med norsk-algerisk (dobbelt) statsborgerskap bør være oppmerksomme på at landets myndigheter regner dem som algeriske borgere under opphold i Algerie. Dette legger begrensninger på hvor mye bistand norske myndigheter kan yte.

Barn under 18: En norsk mann/kvinne med algerisk partner må være oppmerksom på at felles barn blir ansett som algerisk borger av algeriske myndigheter. Dette gjelder også selv om ingen av foreldrene har søkt om algerisk statsborgerskap for barnet, og selv om barnet har annet statsborgerskap.

Mistet pass: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til algerisk politi og deretter kontakte ambassaden i Alger. Søknad om nytt pass/reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Alger.

Trafikk: Alvorlige trafikkulykker er dessverre svært vanlig, og det bør utvises stor aktsomhet i trafikken. Norsk førerkort er gyldig i Algerie i inntil 90 dager etter innreise.

Terror: Risiko for terrorisme og kidnapping i Algerie er fortsatt tilstede. Faren er størst i grenseområdene mot nabolandene Mauritania, Mail, Niger, Libya og Tunisia, samt i isolerte fjellområder i Kabylia. Besøkende bør kun ta inn på hotell som har gode sikkerhets- og beredskapsrutiner, for eksempel hos de internasjonale hotellkjedene.

Demonstrasjoner: Både fastboende og tilreisende nordmenn bør unngå store folkemengder og demonstrasjoner. Følg rådene fra lokale myndigheter og følg med på lokale medier, f.eks. TSA-Algerie og L’Expression.

Bading: Respekter advarsler på strender knyttet til strøm- og vindforhold.

Kvinners sikkerhet: Algerie er et forholdsvis religiøst og konservativt samfunn, selv om byene kan framstå moderne. For å unngå å tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet vil ambassaden anbefale å bruke godt dekkende klær, bl.a. kjoler som skjuler knær og skuldre.

Sykdommer: Kvaliteten på helsetilbudet i Algerie er varierende. Det er best i storbyene og på private klinikker. Man må regne med å betale kontant for behandling. Internasjonale betalingskort godtas sjelden.

Folkehelseinstituttet har anbefaling om hva slags vaksiner som anbefales for opphold og reise til Algerie.

Drikkevann: Vannet fra springen kan drikkes. Ambassaden anbefaler likevel å kjøpe vann på flasker.

Unngå å ferdes med verdisaker som kan tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet. Vær særlig aktsom i folkerike bydeler. Bruk alltid lokal guide ved besøk bl.a. til Kasbahen i Alger.

Det anbefales at man ikke går til fots utendørs etter mørkets frembrudd. Det er ulovlig å ta bilder av politi/sikkerhetsstyrker og militære installasjoner. Besittelse og bruk av enhver form for narkotika, selv i minimale mengder, er strengt forbudt og straffes hardt.

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det algeriske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom mediebildet, f.eks. TSA-Algerie og L’Expression.

Jordskjelv: Hvert år registreres flere jordskjelv. Det siste større jordskjelvet fant sted i januar 2021 og målte 6,0 på Richters skala. Episenteret var i byen Béjaïa, men kunne kjennes også i Alger. Det er anbefalt å være oppmerksom og mentalt forberedt på hva man skal gjøre ved jordskjelv.

Skogbrann: På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Algerie utsatt for skogbranner, spesielt i sommerhalvåret. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være potensielt svært farlige, og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse.

Helligdager: Mange algeriske helligdager er bevegelige fordi de følger den muslimske månekalenderen. Avslutningen av fastemåneden ramadan (Aid El Fitr) og offerdagen (Aid El Adha) er blant de viktigste helligdagene. 1. nyttårsdag, 1. mai (arbeidernes dag), 5. juli (uavhengighetsdagen) og 1. november (revolusjonsdagen) er andre helligdager.

Fredag og lørdag er fridag. Åpningstider på ukedager er som regel 0800-1200 og 1300-1700. Matvareforretninger har lengre åpningstider. Noen restauranter holder også stengt fredager.

Seksuell orientering: Homoseksualitet er straffbart, og samfunnet er generelt lite tolerant overfor LHBT+. Det er likevel vanlig at to personer av samme kjønn deler hotellrom på reise.

Politi: 17 eller 1548

Gendarmeriet: 1055

Brann: 14

Ambulanse: 3016

Ambassaden: Ambassade Royale de Norvège
07, Chemin Doudou Mokhtar
Ben Aknoun, Alger

Åpningstid : kl. 9-16 (søn-tor)
E-post: emb.alger@mfa.no
Telefon : +47 23 95 55 00.
Faks: +213 (0) 23 23 85 11

Ambassadens hjemmeside

Det er også er mulig å kontakte UDs operative senter på +47 23 95 00 00. Senteret kan kontaktes 24/7, enten per telefon eller per e-post: UDops@mfa.no

 

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Algerie. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Algerie