Aserbajdsjan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er ambassaden i Ankara

Alle innreisende til landet må i 14 dagers karantene. Dersom innreisende utviser symptomer på covid-19, kan karantenen måtte gjennomføres på et karantenehotell i regi av myndighetene. For mer informasjon om koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 29. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten og Norra Karelen.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17.02.2021 - FORTSATT GYLDIG

Aserbajdsjan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Nagorno-Karabakh og distriktene Zengilan, Jabrayil, Qubadli, Lachin, Kelbajar, Khojavend, Fuzuli, Aghdam, Tartar, Shusha og Khojaly.

    

Sikkerhet

Armenia har siden 1994 okkupert deler av Aserbajdsjans territorium i og rundt området Nagorno-Karabakh. En ny våpenhvileavtale ble inngått mellom Armenia og Aserbajdsjan 9. november og overvåkes p.t. av russiske fredsbevarende styrker. Situasjonen anses foreløpig som stabil, men spent. Brudd på våpenhvilen kan forekomme. Det er derfor risikofylt å befinne seg i Nagorno-Karabakh og de omkringliggende regionene. Reiser til grenseområdet kan medføre risiko. Det er minefare langs grensen til Armenia og Nagorno-Karabakh. Utenriksdepartementet har utstedt offisielt reiseråd som fraråder reiser til Nagorno-Karabakh, de tilgrensende tidligere okkuperte områdene og grenseområdet mellom Armenia og Aserbajdsjan. Reiserådet (se over) gjelder inntil videre.

***

Aserbajdsjan regnes som et trygt land å oppholde seg i, med lite kriminalitet og stor grad av politisk stabilitet. Grunnet oljevirksomheten med en rekke utenlandske bedrifter involvert er landets myndigheter og befolkning godt kjent med og vennlig innstilte til utenlandske besøkende. Så lenge man tar generelle forholdsregler for reisende, er sikkerheten god, og bedre enn i de fleste vestlige byer.

Det anses trygt å reise rundt i landet på egen hånd. Det bør imidlertid utvises normal forsiktighet. Kvinner kan oppleve noe uønsket oppmerksomhet nattestid, men dette er vanligvis helt harmløst. Bruk av piratdrosjer kan også føre til andre typer uønskede situasjoner, som milde forsøk på utpressing. Mange piratdrosjesjåfører i Baku kjenner byen dårlig og kjøreferdighetene varierer stort.  

Ran av utlendinger som ferdes utendørs på nattetid, kan forekomme. Reisende bør derfor alltid være i følge med andre og ikke benytte seg av piratdrosjer om natten. Politiske demonstrasjoner finner tidvis sted, spesielt i Baku, og sammenstøt mellom politi og demonstranter kan forekomme. Det anbefales å unngå områder der politiske demonstrasjoner finner sted.  

Aserbajdsjan har så langt vært skånet for større terrorhandlinger, og risikoen for terror er ikke høy. De senere årene har likevel enkelte terrorplaner blitt avdekket av landets myndigheter. Landet har enkelte mindre, men aktive, fundamentalistisk-islamistiske miljøer. Myndighetene tar trusselen seriøst og motarbeider aktivt terrorisme. Terror som rammer steder der vestlige borgere ferdes kan likevel ikke utelukkes. Det anbefales at man tar vanlige forholdsregler og utviser årvåkenhet.  

Aserbajdsjanske bilførere har et avslappet forhold til regler, så trafikkbildet fremstår som mer kaotisk og farligere enn i Norge. Det hersker en annen oppfatning rundt det å ta – og utsette andre – for risiko i trafikken enn det vi er vant med i Norge. Spesielt forbikjøringer kan skape farlige situasjoner.

I Baku er trafikken svært tett i rushtiden. I sentrum av byen er det noen gågater, og avstandene er forholdsvis små, slik at man greit kan ta seg fram til fots. I byene er det ofte mangel på over-/underganger for fotgjengere. Det anbefales likevel på det sterkeste å lete disse opp og bruke dem. Kryssing av gater utenom slike kan innebære stor risiko. Fotgjengere bør også merke seg at fortau kan være i dårlig stand og at åpne kumlokk uten merking forekommer.  

Det blåser ofte i Baku, og flyvende objekter kan være en fare på vindfulle dager.  Baku befinner seg i et område med store miljøskader. Landskapet på Absheronhalvøya er sterkt preget av år med miljøødeleggelser forårsaket av petrokjemisk industri og oljeutvinning. I dag er omfanget av den forurensede industrien sterkt redusert, noe som har vært positivt for miljøet. I tillegg har aserbajdsjanske myndigheter tatt initiativ til flere miljøprosjekter i samarbeid med ulike internasjonale organisasjoner og oljeindustrien.

Den økende privatbilismen i Baku, sammen med den relativt høye alderen på en del av bilparken, fører også med seg noe forurensning. Det blåser mye i Baku og luftkvaliteten er derfor til å leve med. Det kan være temmelig forsøplet mange steder på grunn av mangelfull renovasjon, men i sentrum er det velholdt og pent med fontener og blomsterbed. Det er anlagt en bred og attraktiv bulevard ut mot Kaspihavet. 

Aserbajdsjan og Kaspihavet ligger i en svært aktiv seismisk sone. Siste store jordskjelv (7,0 på Richters skala) rammet Baku i 2000. De siste årene har det forekommet flere kraftige skjelv nord i landet (Balakan, Zaqatala). I tillegg merkes ofte større jordskjelv i de vestlige delene i Sør-Aserbajdsjan nær Iran.  

Ca. 14 prosent av Aserbajdsjans territorium er okkupert av Armenia. Det omfatter nesten hele Nagorno-Karabakh og sju andre regioner. Det anses som svært risikofylt å befinne seg i den omstridte sonen, der brudd på våpenhvilen kan forekomme. Det er minefare langs grensen til Armenia og Nagorno-Karabakh. Det finner stadig sted skuddvekslinger fra begge sider, spesielt i regionen Tovuz og Gazakh. Nordmenn i Aserbajdsjan oppfordres til å utvise forsiktighet i disse distriktene samt å følge lokale myndigheters anvisninger hva angår personlig sikkerhet. Reiser til grenseområdet kan medføre risiko. Utenriksdepartementet har utstedt offisielt reiseråd som fraråder reiser til Nagorno-Karabakh og de tilgrensende okkuperte områdene.  

Følgende generelle forholdsregler anbefales for kortere eller lengre opphold i landet:  

 • Bruk sunn fornuft
 • Følg UDs til enhver tid gjeldende reiseråd
 • Registrer deg på reiseregistrering.no
 • Ta kontakt med ambassaden i Ankara dersom en krisesituasjon skulle oppstå
 • Enhver som besøker Aserbajdsjan, bør ha omfattende reiseforsikring
 • Lytt til lokale råd, og følg med i lokale media
 • Bær alltid legitimasjon
 • Unngå store folkemengder som politiske massemønstringer og demonstrasjoner samt steder hvor det er varslet politiske demonstrasjoner
 • Vis aktsomhet i trafikken, der mange ulykker forekommer
 • Reisende oppfordres sterkt til å ha gyldig reiseforsikring 

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.


Innreise

Alle innreisende til landet må i 14 dagers karantene. Dersom innreisende utviser symptomer på covid-19, kan karantenen måtte gjennomføres på et karantenehotell i regi av myndighetene. Det er krav om negativ PCR-test 72 timer før ankomst.

***

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. Norske borgere trenger visum for innreise og opphold i Aserbajdsjan. Visum kan ikke skaffes ved grensepassering og må ordnes før innreise til landet.  

Visum for enkel innreise: Aserbajdsjanske myndigheter har introdusert en ny elektronisk visumportal der man kan søke om visum med varighet på inntil 30 dager. Dessverre finnes det flere nettsteder som tilbyr visum til en for høy pris, og disse vil ofte være de første treffene om man prøver å finne siden via en søkemotor. Det er derfor viktig at man søker via den offisielle siden evisa.gov.az. Grunnet covid-19 er denne siden midlertidig suspendert. Prisen for et enkeltvisum var 23 USD, men dette kan endre seg.

Visum for flere innreiser: For utstedelse av flerinnreisevisum må den aserbajdsjanske ambassaden i Stockholm kontaktes i god tid før planlagt innreisedato. Comet Consular Services i Oslo er behjelpelige med visumprosessen.

Pass må være gyldig i inntil tre måneder etter planlagt utreisedato.  Ved innreise/transitt til Aserbajdsjan aksepteres også følgende gyldige dokumenter:  

 • Nødpass
 • Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument)
 • Reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument)

Det tas forbehold om at innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel. Det anbefales derfor at det aktuelle landets myndigheter kontaktes når reise planlegges. Ta kontakt med den aserbajdsjanske ambassaden i Stockholm for mer informasjon.

Ved ankomst til Aserbajdsjan må man registrere seg innen femten dager hos migrasjonsmyndighetene. Dersom man ikke registrerer seg, risikerer man å bli bøtelagt ved utreise. Mer informasjon, samt registreringsskjema finnes her.

Grensen mellom Armenia og Aserbajdsjan er fullstendig stengt. Grensen mellom Russland og Aserbajdsjan var tidligere stengt for utlendinger men er i dag åpen for alle som har gyldig visum. 


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan spredning av koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale medier og lokale myndigheters råd, veiledninger og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen i landet. Se nettsiden til Ministry of Health (på lokalt språk)Du kan også følge dem på Facebook. 

Du kan ringe 103 dersom du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg i Aserbajdsjan. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Information in English at regjeringen.no/en/.

***

Innleggelse på lokale sykehus anbefales ikke, men det finnes legesentre som det internasjonale miljøet bruker: SOS og MediClub. Disse er forholdsvis dyre. Folketrygden dekker ikke helsetjenester ved turistopphold, og det er derfor sterkt anbefalt å kjøpe en dekkende reiseforsikring ved reiser til Aserbajdsjan.

Baku har et stort antall apotek som fører medisiner, legemidler, kosmetikk mv. Det forekommer iblant at varene ikke holder kvalitetsmessig mål, og det anbefales å benytte vestlige kjeder som Deutsche Apotekhe. Dersom tilreisende har behov for konkrete medisiner, kan det være klokt å ta disse med fra Norge.  

For innreise til Aserbajdsjan bør man være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og hepatitt A. For mer informasjon om vaksinasjoner se Folkehelseinstituttets nettsider.


Praktisk informasjon

Norske borgere trenger visum for innreise og opphold i Aserbajdsjan. Visum kan ikke skaffes ved grensepassering og må ordnes før innreise til landet. Aserbajdsjanske myndigheter introduserte 10. januar 2017 en ny elektronisk visumsøknadsportal (fungerer ikke pr. april 2020 pga covid-19) hvor man kan søke om visum med varighet på inntil 30 dager. Opphold i Aserbajdsjan som overskrider femten dager krever at man registrerer seg hos migrasjonsmyndighetene. Dersom man ikke gjør dette, vil man bli bøtelagt med 400 AZN (ca. 2400 kr) per person ved utreise. Mer informasjonsamt registreringsskjema finnes her 

Internasjonal landkode for Aserbajdsjan er +994. GSM-dekningen er vanligvis god, også utover i landet. Tidsforskjellen til Aserbajdsjan (GMT +4 timer) er tre timer om vinteren og to timer om sommeren. Spenningen er 220 volt, men den er svært ustabil. For fintfølende elektronisk utstyr som stereo, PC osv. anbefales stabilisator og UPS. Nødnummer: Brann 101, politi 102, ambulanse 103, internasjonalt telefonkontor 107.  

Myntenheten i Aserbajdsjan er manat (AZN). Per april 2020 er kursen 1 AZN = 0,59 USD og 6,07 NOK). Visa, MasterCard og American Express kan brukes i banker og hoteller, og særlig Visa kan brukes i en del forretninger i Baku. Det finnes mange minibanker i Baku der man kan ta ut manat. Det er også mulig å ta ut dollar, men tidvis er minibankene tomme for USD.  I regionene er det færre minibanker og man bør ha med kontanter. Det er mange vekslingssteder der man kan veksle USD og annen valuta, men man bør være obs på at noen av disse kan gi en svært ufordelaktig vekslingskurs.    

Aserbajdsjansk, som tilhører den tyrkiske språkgruppen og har omtrent samme likhet til tyrkisk som norsk har til svensk, er offisielt språk. Aserbajdsjansk skrives med latinske bokstaver, en lettere modifisert utgave av alfabetet som brukes på tyrkisk. Russisk brukes mye i Baku, men er mindre utbredt i regionene. Det finnes også en rekke minoritetsspråk i Aserbajdsjan. Engelsk, og til en viss grad tysk og fransk, brukes mest der utlendinger vanligvis ferdes. Det er noen språkskoler i Baku som tilbyr undervisning i aserbajdsjansk og russisk.  

Majoriteten av befolkningen er shia-muslimer, men de er relativt sekulariserte etter tiden med sovjetstyre. Bare et fåtall kvinner bruker hijab, og i Baku er kleskoden vestlig. På landsbygda ser man en mer konservativ stil: kvinner i lange skjørt og skaut. Menn går i langbukser året rundt, og shorts blir sett på som upassende. De tradisjonelle kjønnsrollemønstrene i Aserbajdsjan er sterkere enn skandinaver er vant til. Det forventes at mannen åpner døren for kvinnen, at han tar regningen på restauranten, følger henne hjem osv. Likeså forventes det at kvinnen lager mat og holder hjemmet i orden.  

Veinettet er forholdsvis godt utbygd rundt Baku, men i regionene er veiene dårligere, og i fjellområdene og utenfor hovedveiene anbefales det å bruke firehjuls-trekker. Offentlig transport er svært billig men er av varierende kvalitet. I Baku finnes det buss og metro, i tillegg til drosjer. Man kan ta tog til enkelte regioner. Det er vanlig for utlendinger å bruke taxi, også for lengre turer til regionene da det kan være vanskelig å få oversikt over rutetider etc. for offentlig transport. I Baku finnes det en stor mengde lilla London-drosjer som i prinsippet skal bruke taksameter. Det skjer imidlertid at de ikke slår taksameteret på. Dersom man benytter seg av taxier uten taksameter, anbefales det å avtale pris på forhånd. Bruk av apper som Taxify er populært, og er like trygt samt billigere enn tradisjonell taxi. I Baku finnes en rekke firmaer som driver med bilutleie og her anbefales bruk av vestlige aktører (som Hertz o.a.).  

Om sommeren kan det bli svært varmt med høy luftfuktighet. Gjennomsnittstemperaturen i juli er 24 grader. Vinteren kan være kjølig med sur vind. Det er sjelden snø og temperaturen er ikke ofte under null grader. Gjennomsnittstemperaturen i januar er 3 grader. Baku har ellers et tørt, solrikt klima. Årlig nedbør er kun omlag 200 mm med variasjoner fra 2-3 mm i juli til 30 mm i november.  

Åpningstider: Banker 10.00-18.00. Offentlige kontorer 09.00-18.00. Butikker 10.00-21.00. Butikker har som regel åpent søndager og helligdager.  

Helligdager er 1. og 2. nyttårsdag (1.-2. januar), kvinnedagen (8. mars), martyrenes dag (20. januar), seiersdagen over nazismen (9. mai), republikkens dag (28. mai), dagen for det aserbajdsjanske folkets frelse (15. juni), militærets dag (26. juni), uavhengighetsdagen (18. oktober), nasjonal flaggdag (9. november), grunnlovsdagen (12. november), dagen for nasjonal gjenoppstandelse (17. november), verdens aserbajdsjaneres solidaritetsdag (31. desember), ramadan - to bevegelige fridager, gurban - to bevegelige fridager, novruz - tre bevegelige fridager ved vårjevndøgn i mars.