Aserbajdsjan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er ambassaden i Ankara

Alle innreisende til landet må i 14 dagers karantene. Dersom innreisende utviser symptomer på covid-19, kan karantenen måtte gjennomføres på et karantenehotell i regi av myndighetene. For mer informasjon om koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og grønne land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17.02.2021 - FORTSATT GYLDIG

Aserbajdsjan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Nagorno-Karabakh og distriktene Zengilan, Jabrayil, Qubadli, Lachin, Kelbajar, Khojavend, Fuzuli, Aghdam, Tartar, Shusha og Khojaly.

    

 

Norske borgere trenger visum for innreise og opphold i Aserbajdsjan. Visum kan ikke skaffes ved grensepassering, og må ordnes før innreise til landet.  

Aserbajdsjanske myndigheter har introdusert en ny elektronisk visumportal der man kan søke om visum med varighet på inntil 30 dager. Dessverre finnes det flere nettsteder som tilbyr visum til en for høy pris, og disse vil ofte være de første treffene om man prøver å finne siden via en søkemotor. Det er derfor viktig at man søker via den offisielle siden evisa.gov.az. Grunnet covid-19 er denne siden midlertidig suspendert. Prisen for et enkeltvisum var 23 USD, men dette kan endre seg.

For utstedelse av flerinnreisevisum må den aserbajdsjanske ambassaden i Stockholm kontaktes i god tid før planlagt innreisedato. Comet Consular Services i Oslo er behjelpelige med visumprosessen.

Pass må være gyldig i inntil tre måneder etter planlagt utreisedato.  Ved innreise/transitt til Aserbajdsjan aksepteres også følgende gyldige dokumenter:  

 • Nødpass
 • Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument)
 • Reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument)

Det tas forbehold om at innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel. Det anbefales derfor at det aktuelle landets myndigheter kontaktes når reise planlegges. Ta kontakt med den aserbajdsjanske ambassaden i Stockholm for mer informasjon.

Ved ankomst til Aserbajdsjan må man registrere seg innen femten dager hos migrasjonsmyndighetene. Dersom man ikke registrerer seg, risikerer man å bli bøtelagt ved utreise. Mer informasjon, samt registreringsskjema, finnes på migrasjonsmyndighetenes nettsider.

Grensen mellom Armenia og Aserbajdsjan er fullstendig stengt. Grensen mellom Russland og Aserbajdsjan var tidligere stengt for utlendinger, men er i dag åpen for alle som har gyldig visum. 

Det er en stabil, men spent situasjon mellom Aserbajdsjan og Armenia. Brudd på våpenhvilen kan forekomme. Det er derfor risikofylt å befinne seg i Nagorno-Karabakh og de omkringliggende regionene. Reiser til grenseområdet kan medføre risiko. Det er minefare langs grensen til Armenia og Nagorno-Karabakh. Utenriksdepartementet har utstedt offisielt reiseråd som fraråder reiser til Nagorno-Karabakh, de tilgrensende tidligere okkuperte områdene og grenseområdet mellom Armenia og Aserbajdsjan. Reiserådet (se over) gjelder inntil videre.

Aserbajdsjan har så langt vært forskånet for større terrorhandlinger, og risikoen for terror er lav. Terror som rammer steder der vestlige borgere ferdes kan likevel ikke utelukkes. Det anbefales at man tar vanlige forholdsregler og utviser årvåkenhet.  

Politiske demonstrasjoner finner tidvis sted, spesielt i Baku, og sammenstøt mellom politi og demonstranter kan forekomme. Det anbefales å unngå politiske demonstrasjoner.  

Følgende generelle forholdsregler anbefales for kortere eller lengre opphold i landet:  

 • Oppdatert deg om UDs til enhver tid gjeldende reiseråd
 • Registrer deg på reiseregistrering.no
 • Ta kontakt med ambassaden i Ankara dersom en krisesituasjon skulle oppstå
 • Sørg for at du har gyldig reiseforsikring
 • Lytt til lokale råd, og følg med i lokale media
 • Bær alltid legitimasjon
 • Unngå store folkemengder som politiske massemønstringer og demonstrasjoner samt steder hvor det er varslet politiske demonstrasjoner
 • Vis aktsomhet i trafikken, der mange ulykker forekommer

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan spredning av koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale medier og lokale myndigheters råd, veiledninger og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen i landet. 

Innleggelse på lokale sykehus anbefales ikke, men det finnes legesentre som det internasjonale miljøet bruker: SOS og MediClub. Disse er forholdsvis dyre. Folketrygden dekker ikke helsetjenester ved turistopphold, og det er derfor sterkt anbefalt å kjøpe en dekkende reiseforsikring ved reiser til Aserbajdsjan.

Baku har et stort antall apotek som fører medisiner, legemidler, kosmetikk mv. Dersom tilreisende har behov for konkrete medisiner, kan det være klokt å ta disse med fra Norge. 

For innreise til Aserbajdsjan bør man være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og hepatitt A. For mer informasjon om vaksinasjoner se Folkehelseinstituttets nettsider.

Aserbajdsjan regnes som et trygt land å oppholde seg i, med lite kriminalitet og stor grad av politisk stabilitet. Så lenge man tar generelle forholdsregler for reisende er sikkerheten god, og bedre enn i mange vestlige byer.

Det anses trygt å reise rundt i landet på egen hånd. Det bør imidlertid utvises normal forsiktighet. Kvinner kan oppleve uønsket oppmerksomhet nattestid. Ran av utlendinger som ferdes utendørs på nattetid kan forekomme. Reisende bør derfor alltid være i følge med andre og ikke benytte seg av piratdrosjer om natten.

Besittelse eller bruk av narkotika kan ilegges streng straff, inkludert bøter og fengselsstraff.

Aserbajdsjan og Kaspihavet ligger i en svært aktiv seismisk sone. Siste store jordskjelv (7,0 på Richters skala) rammet Baku i 2000. De siste årene har det forekommet flere kraftige skjelv nord i landet (Balakan, Zaqatala). I tillegg merkes ofte større jordskjelv i de vestlige delene i Sør-Aserbajdsjan nær Iran. 

Politi: 102
Ambulanse: 103

Ambassaden i Ankara er sideakkreditert til Aserbajdsjan: Norway in Turkey.

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

 

Aserbajdsjan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Aserdajdsjan.