Forsiden

Aserbajdsjan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er ambassaden i Ankara

Situasjonen mellom Aserbajdsjan og Armenia er spent, og brudd på våpenhvilen forekommer. Se for øvrig avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17.02.2021 - FORTSATT GYLDIG

Aserbajdsjan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Nagorno-Karabakh og distriktene Zengilan, Jabrayil, Qubadli, Lachin, Kelbajar, Khojavend, Fuzuli, Aghdam, Tartar, Shusha og Khojaly.

Norske borgere trenger visum for innreise og opphold i Aserbajdsjan. Visum kan ikke skaffes ved grensepassering, og må ordnes før innreise til landet.  

 Norske borgere kan søke e-visum via denne portalen: Official electronic visa portal. Det tar normalt 72 timer å få utstedt e-visum. Visumet er gyldig for opphold i landet for inntil 30 dager, innenfor en 90 dagers periode.

Ved opphold i  Aserbajdsjan utover 15 dager må man registrere seg  hos migrasjonsmyndighetene. Dette gjelder også dersom man reiser rundt i landet i over 15 dager. Dersom man ikke registrerer seg, risikerer man å bli bøtelagt ved utreise.

Ved opphold i Aserbajdsjan utover 30 dager må man søke om midlertidig oppholdstillatelse hos migrasjonsmyndighetene. Mer informasjon, samt registreringsskjema, finnes på migrasjonsmyndighetenes nettsider

Vennligst se vilkår for e-visum her, og merk særlig tekst i punkt nr. 5, 17 og 18: Conditions for Issuing Electronic Visas | Republic of Azerbaijan Official Electronic Visa Portal (evisa.gov.az)

For utstedelse av andre typer visum må den aserbajdsjanske ambassaden i Stockholm kontaktes i god tid før planlagt innreisedato.  Innreisebestemmelsene kan endre seg på kort varsel. Reisende bør kontakte den aserbajdsjanske ambassaden i Stockholm for mer informasjon om visum.

Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt innreisedato. Ved innreise/transitt til Aserbajdsjan aksepteres også følgende gyldige dokumenter:  

 • Nødpass
 • Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument)
 • Reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument)

Alle reisende oppfordres til å registrere sin reise på reiseregistrering no. Man kan også laste ned Reiseklar (Apple App StoreGoogle Play) for rask og enkel reiseregistrering og reiseinformasjon.

Utenriksdepartementet har utstedt offisielt reiseråd som fraråder reiser til Nagorno-Karabakh, de tilgrensende tidligere okkuperte områdene og grenseområdet mellom Armenia og Aserbajdsjan. Reiserådet gjelder inntil videre. Situasjonen mellom Aserbajdsjan og Armenia er spent, og brudd på våpenhvilen forekommer. Det er derfor risikofylt å befinne seg i Nagorno-Karabakh og de omkringliggende regionene. Reiser til grenseområdet kan medføre risiko. Det er minefare langs grensen til Armenia og Nagorno-Karabakh.

Aserbajdsjan har så langt vært forskånet for større terrorhandlinger, og risikoen for terror er lav. Terror som rammer steder der vestlige borgere ferdes kan likevel ikke utelukkes. Det anbefales at man tar vanlige forholdsregler og utviser årvåkenhet.  

Politiske demonstrasjoner finner tidvis sted, spesielt i Baku, og sammenstøt mellom politi og demonstranter kan forekomme. Det anbefales å unngå politiske demonstrasjoner.  

Følgende generelle forholdsregler anbefales for kortere eller lengre opphold i landet:  

 • Oppdatert deg om UDs til enhver tid gjeldende reiseråd
 • Registrer deg på reiseregistrering.no
 • Ta kontakt med ambassaden i Ankara dersom en krisesituasjon skulle oppstå
 • Sørg for at du har gyldig reiseforsikring
 • Lytt til lokale råd, og følg med i lokale media
 • Bær alltid legitimasjon
 • Unngå store folkemengder som politiske massemønstringer og demonstrasjoner samt steder hvor det er varslet politiske demonstrasjoner
 • Vis aktsomhet i trafikken, der mange ulykker forekommer

Koronavirus (covid-19): Alle innreisende til Aserbajdsjan over 18 år må også fremvise gyldig vaksinepass. Norsk vaksinesertifikat godkjennes som dokumentasjon ved innreise. Dokumentasjonen bør skrives ut og fremvises ved innsjekk og ankomst. Norske reisende bør følge med på lokale medier og lokale myndigheters råd, veiledninger og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen i landet. For oppdateringer se nettsiden General rules fra Aserbajdsjans flyselskap og innreiseregler fra aserbajdsjanske myndigheter på nettsiden Entry rules to the Republic of Azerbaijan during Covid-19 pandemic.

Innleggelse på lokale sykehus anbefales ikke, men det finnes legesentre som det internasjonale miljøet bruker: SOS og MediClub. Disse er forholdsvis dyre. Folketrygden dekker ikke helsetjenester ved turistopphold, og det er derfor sterkt anbefalt å kjøpe en dekkende reiseforsikring ved reiser til Aserbajdsjan.

Baku har et stort antall apotek som fører medisiner, legemidler, kosmetikk mv. Dersom tilreisende har behov for medisiner, kan det være klokt å ta disse med fra Norge. 

For innreise til Aserbajdsjan bør man være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og hepatitt A. For mer informasjon om vaksinasjoner se Folkehelseinstituttets nettsider.

Aserbajdsjan regnes som et trygt land å oppholde seg i, med lite kriminalitet og stor grad av politisk stabilitet. Så lenge man tar generelle forholdsregler for reisende er sikkerheten god, og bedre enn i mange vestlige byer.

Det bør imidlertid utvises normal forsiktighet. Kvinner kan oppleve uønsket oppmerksomhet nattestid. Ran av utlendinger som ferdes utendørs på nattetid kan forekomme. Reisende bør derfor alltid være i følge med andre og ikke benytte seg av piratdrosjer om natten.

Besittelse eller bruk av narkotika kan ilegges streng straff, inkludert bøter og fengselsstraff.

Aserbajdsjan og Kaspihavet ligger i en svært aktiv seismisk sone. Siste store jordskjelv (7,0 på Richters skala) rammet Baku i 2000. De siste årene har det forekommet flere kraftige skjelv nord i landet (Balakan, Zaqatala). I tillegg merkes ofte større jordskjelv i de vestlige delene i Sør-Aserbajdsjan nær Iran. 

Aserbajdsjan tillater ikke dobbelt statsborgerskap for personer over 18 år. Personer med aserbajdsjansk og annet statsborgerskap kan bli nektet innreise.

Politi: 102
Ambulanse: 103

Ambassaden i Ankara er sideakkreditert til Aserbajdsjan: Norway in Turkey.

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

 

Aserbajdsjan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Aserdajdsjan.