Aserbajdsjan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er ambassaden i Ankara

Situasjonen mellom Aserbajdsjan og Armenia er spent, og brudd på våpenhvilen forekommer.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17.02.2021 - FORTSATT GYLDIG

Aserbajdsjan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Nagorno-Karabakh og distriktene Zengilan, Jabrayil, Qubadli, Lachin, Kelbajar, Khojavend, Fuzuli, Aghdam, Tartar, Shusha og Khojaly.

Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt innreisedato. Ved innreise/transitt til Aserbajdsjan aksepteres også følgende gyldige dokumenter:  

 • Nødpass (visum for innreise må søkes via aserbajdsjansk ambassade i Stockholm før avreise)
 • Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument)
 • Reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument)

Visum: Norske borgere trenger visum for innreise og opphold i Aserbajdsjan. Visum kan ikke skaffes ved grensepassering, og må ordnes før innreise til landet.  

All innreise til Aserbajdsjan må gjøres med fly. Alle land- og sjøgrenser er stengt for reisende. Dette gjelder også dersom man reiser med tog over landegrensen. Eneste unntak er for godkjent cargovirksomhet.

Norske borgere kan søke e-visum via denne portalen: Official electronic visa portal. Det tar normalt 72 timer å få utstedt e-visum. Visumet er gyldig for opphold i landet for inntil 30 dager, innenfor en 90 dagers periode. Merk at man ikke kan søke om e-visum dersom man skal reise med nødpass. Borgere må da kontakte den aserbajdsjanske ambassaden i Stockholm for å søke om visum.

Ved opphold i Aserbajdsjan utover 15 dager må man registrere seg hos migrasjonsmyndighetene. Dette gjelder også dersom man reiser rundt i landet i over 15 dager. Dersom man ikke registrerer seg, risikerer man å bli bøtelagt ved utreise.

Ved opphold i Aserbajdsjan utover 30 dager må man søke om midlertidig oppholdstillatelse hos migrasjonsmyndighetene. Mer informasjon, samt registreringsskjema, finnes på migrasjonsmyndighetenes nettsider

Vennligst se vilkår for e-visum her, og merk særlig tekst i punkt nr. 5, 17 og 18: Conditions for Issuing Electronic Visas | Republic of Azerbaijan Official Electronic Visa Portal (evisa.gov.az)

For utstedelse av andre typer visum må den aserbajdsjanske ambassaden i Stockholm kontaktes i god tid før planlagt innreisedato.  Innreisebestemmelsene kan endre seg på kort varsel. Reisende bør kontakte den aserbajdsjanske ambassaden i Stockholm for mer informasjon om visum.

Alle reisende oppfordres til å registrere sin reise på reiseregistrering no. Man kan også laste ned Reiseklar (Apple App StoreGoogle Play) for rask og enkel reiseregistrering og reiseinformasjon.

Utenriksdepartementet har utstedt offisielt reiseråd som fraråder reiser til Nagorno-Karabakh, de tilgrensende tidligere okkuperte områdene og grenseområdet mellom Armenia og Aserbajdsjan. Reiserådet gjelder inntil videre. Situasjonen mellom Aserbajdsjan og Armenia er spent, og brudd på våpenhvilen forekommer. Det er derfor risikofylt å befinne seg i Nagorno-Karabakh og de omkringliggende regionene. Reiser til grenseområdet kan medføre risiko. Det er minefare langs grensen til Armenia og Nagorno-Karabakh.

Aserbajdsjan har så langt vært forskånet for større terrorhandlinger, og risikoen for terror er lav. Terror som rammer steder der vestlige borgere ferdes kan likevel ikke utelukkes. Det anbefales at man tar vanlige forholdsregler og utviser årvåkenhet.  

Politiske demonstrasjoner finner tidvis sted, spesielt i Baku, og sammenstøt mellom politi og demonstranter kan forekomme. Det anbefales å unngå politiske demonstrasjoner.  

Følgende generelle forholdsregler anbefales for kortere eller lengre opphold i landet:  

 • Oppdatert deg om UDs til enhver tid gjeldende reiseråd.
 • Registrer deg på reiseregistrering.no.
 • Ta kontakt med ambassaden i Ankara dersom en krisesituasjon skulle oppstå.
 • Sørg for at du har gyldig reiseforsikring.
 • Lytt til lokale råd, og følg med i lokale media.
 • Bær alltid gyldig legitimasjon da ID-kontroll kan forekomme.
 • Unngå store folkemengder som politiske massemønstringer og demonstrasjoner samt steder hvor det er varslet politiske demonstrasjoner.
 • Vis aktsomhet i trafikken, der mange ulykker forekommer.

Sykehus: Innleggelse på lokale sykehus anbefales ikke, men det finnes legesentre som det internasjonale miljøet bruker: SOS og MediClub. Disse er forholdsvis dyre. Folketrygden dekker ikke helsetjenester ved turistopphold, og det er derfor sterkt anbefalt å kjøpe en dekkende reiseforsikring ved reiser til Aserbajdsjan.

Medisiner: Baku har et stort antall apotek som fører medisiner, legemidler, kosmetikk mv. Dersom tilreisende har behov for reseptbelagte medisiner anbefales det å ta disse med fra Norge, sammen med medisinliste på engelsk. Les mer her: Medisiner på utenlandsreise - Helsenorge

Vaksiner: For innreise til Aserbajdsjan bør man være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og hepatitt A. For mer informasjon om vaksinasjoner se Folkehelseinstituttets nettsider om Aserbajdsjan.

Aserbajdsjan regnes som et trygt land å oppholde seg i, med lite kriminalitet og stor grad av politisk stabilitet. Så lenge man tar generelle forholdsregler for reisende er sikkerheten god, og bedre enn i mange vestlige byer.

Det bør imidlertid utvises normal forsiktighet. Kvinner kan oppleve uønsket oppmerksomhet nattestid. Ran av utlendinger som ferdes utendørs på nattetid kan forekomme. Reisende bør derfor alltid være i følge med andre og ikke benytte seg av piratdrosjer om natten.

Besittelse eller bruk av narkotika kan ilegges streng straff, inkludert bøter og fengselsstraff.

Aserbajdsjan og Kaspihavet ligger i en svært aktiv seismisk sone. Siste store jordskjelv (7,0 på Richters skala) rammet Baku i 2000. De siste årene har det forekommet flere kraftige skjelv nord i landet (Balakan, Zaqatala). I tillegg merkes ofte større jordskjelv i de vestlige delene i Sør-Aserbajdsjan nær Iran. 

Dobbelt statsborgerskap: Aserbajdsjan tillater ikke dobbelt statsborgerskap for personer over 18 år. Personer med aserbajdsjansk og annet statsborgerskap kan bli nektet innreise.

LHBT+: Homofili er ikke ulovlig i Aserbajdsjan. LHBT+-reisende bør likevel være bevisste på at store deler av det aserbajdsjanske samfunnet er konservativt. LHBTI-personer kan oppleve uønsket oppmerksomhet.

Droner: Droneflyvning er regulert i mange land, inkludert Norge, og kan i enkelte tilfeller medføre straffereaksjoner. Filming og fotografering av enkelte områder kan være sensitivt og det anbefales at man kontakter sivil luftfartsmyndighet for å søke om tillatelse før man benytter drone i Aserbajdsjan.

Eksport av varer: Man trenger et eksportsertifikat for å ta med antikviteter eller kunst slik som tepper, samovarer, kobbervarer eller malerier ut av Aserbajdsjan. Eksportsertifikat kan anskaffes fra selger av varen.

Internasjonalt førerkort: Du må ha et internasjonalt førerkort etter Wienkonvensjonen av 1968 for å kjøre i Aserbajdsjan. Du kan lese mer om hvordan bestille internasjonalt førerkort her: Internasjonalt førerkort – bestill her | NAF

Politi: 102
Ambulanse: 103

Ambassaden i Ankara er sideakkreditert til Aserbajdsjan: Norway in Turkey.

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

 

Aserbajdsjan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Aserdajdsjan.