Burkina Faso - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Mali.

Sikkerhetssituasjonen i Burkina Faso har forverret seg betraktelig i løpet av de siste åra. Det har funnet sted flere terrorangrep i landet siden 2015, inkludert i hovedstaden Ouagadougou. Kidnappinger av vestlige har forekommet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og grønne land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 29.01.2019 - FORTSATT GYLDIG

Burkina Faso - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til Ouagadougou. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Burkina Faso utenfor Ouagadougou. 

Sikkerhet

Det har funnet sted flere terrorangrep i Burkina Faso de siste årene, inkludert tre større angrep i hovedstaden Ouagadougou. Det siste angrepet i Ouagadougou fant sted 2. mars 2018. Angrepene har vært rettet både mot sivile og militære mål.

Sikkerhetssituasjonen i Burkina Faso har gått fra vondt til verre de siste årene. Om lag en tredjedel av landet mot grensen til Mali i nord og vest, samt mot grensen til Niger i øst, er nå preget av opprørs- og terrorgrupper. Angrep på sivile forekommer stadig hyppigere og rammer spesielt kristne meningheter. Ekstremistiske grupperinger forflytter seg over grensene og opererer relativt fritt i grenseområdene mot Mali i nord og i vest.

Det siste året har sikkerhetssituasjonen øst i landet forverret seg betraktelig med flere angrep mot burkinske sikkerhetsstyrker og økonomiske aktører (særlig gruveselskap). Det har også funnet sted kidnappinger av vestlige i Burkina Faso, i grenseområdene mot Mali i nord og øst.

Reisende oppfordres til å unngå å ferdes i områder hvor det er tillyst demonstrasjoner og folkeansamlinger. Man bør følge med på lokale nyheter og holde seg oppdatert på mulighetene for inn- eller utreise.

Normalt er den største risikoen for norske reisende i Burkina Faso, som ellers i Afrika, knyttet til trafikkulykker, tyveri og vinnings­kriminalitet, og et svakt helsetilbud. Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler, og unngå ferdsel om natten, særlig utenfor hovedstaden Ouagadougou.

Det er ingen spesiell fare for naturkatastrofer i Burkina Faso, men visse områder rammes regelmessig av flom og tørke.

Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger reise til Burkina Faso oppfordres til å registrere sin reise via www.reiseregistrering.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det er visumplikt for norske borgere, og visum må innhentes på forhånd. Ta kontakt med Burkina Fasos ambassade i København for mer informasjon.

Sammen med passet, som må være gyldig for hele reiseoppholdet og seks måneder etter utreise, skal helse-vaksinasjonskort medbringes. Vaksine mot gulfeber er påkrevet og i tillegg anbefales vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Gyldig vaksinasjonskort må fremvises ved ankomst. .Det er pr 25. februar 2020 ikke registrert noen tilfeller av personer smittet av koronaviruset, men det er iverksatt kontroll av kroppstemperatur på flyplassen.


Helse

Burkina Faso er på Verdens Helseorganisasjons liste over land der zika kan forekomme, og Folkehelseinstituttet har oppdatert helsefaglig råd til gravide og andre reisende som skal reise til disse områdene. Les mer på Folkehelseinstituttets hjemmesider: www.fhi.no.

Standarden på lokale sykehus er generelt dårlig, men det finnes enkelte private og lokale klinikker som er tilrettelagte for enklere behandlinger. Mer omfattende operasjoner bør foretas i Europa. Apotekene har et basisutvalg i medisiner. Malariaprofylakse anbefales, særlig i regntiden (mai-september).


Praktisk informasjon

Ansvarlig norsk ambassade for Burkina Faso er ambassaden i Bamako, Mali. Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet. UDs døgnåpne operative senter i Oslo kan kontaktes på tlf. +47 23 95 00 00 ved nødstilfeller.

Hovedstaden er Ouagadougou. Andre større byer er Bobo-Dioulasso, Banfora, Koudougou og Ouahigouya.

Fransk er offisielt språk. De viktigste afrikanske språkene er mossi, ulike mandédialekter, fula, guormanché og bissa.

Valuta er den sentralafrikanske franc (CFA). Minibanker finnes i Ouagadougou, rundt turiststeder, hoteller og på flyplassen. Enkelte hoteller aksepterer betaling med kredittkort og da primært Visa. Lokal myntenhet CFA 1000 = NOK 15. Landkode/retningsnummer +226. Det finnes flere lokale mobilnettverk som Orange og MTN. Strømstyrke er på 220 volt.

Burkina Faso er en sekulær stat med en blanding av islam og kristne trosretninger ispedd tradisjonelle afrikansk tro. Det anslås at 60 prosent er muslimske, 25 prosent kristne (primært katolske) og 15 prosent følger tradisjonell tro. Lokale tradisjoner og skikker bør respekteres, særlig under fastemåneden ramadan. Unngå å ta bilder av folk uten tillatelse. Fotoutstyr må ikke benyttes i nærheten av militære anlegg.