Burkina Faso - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Accra, Ghana

Sikkerhetssituasjonen i Burkina Faso er betydelig forverret de siste årene, og er fortsatt ustabil. Etter de to siste militærkuppene 24. januar 2022 og 30. september 2022 er det en ustabil politisk situasjon i landet, og det er potensial for ytterligere kupp og sosial uro. Det har vært en rekke terrorangrep i landet siden 2015, det siste i hovedstaden i 2018. Kidnappinger av utenlandske personer har forekommet. Det er erklært unntakstilstand i rund halvparten av landets provinser grunnet terrorhandlinger. Nordmenn som oppholder seg i landet oppfordres til å holde seg løpende informert om utviklingen, unngå større folkemengder og demonstrasjoner og utvise generell varsomhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 13. JANUAR 2023 - FORTSATT GYLDIG

Burkina Faso - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til hovedstaden Ouagadougou og fraråder alle reiser til resten av landet

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Visum: Det er visumplikt for norske borgere og visum må innhentes på forhånd. Ta kontakt med Burkina Fasos ambassade i København for mer informasjon.

Embassy of Burkina Faso
Svanemøllevej 20, 2100 Copenhagen Ø
Telefon: +45 39 18 40 22
Telefax: +45 39 27 18 86
E-post: mail@ambaburkina.dk
Nettside: www.ambaburkina.dk
Åpningstider: 09.00-12.00, 13.00-16.00

Vaksine: Gulfebervaksine er påkrevet, og gyldig vaksinasjonskort må fremlegges ved ankomst til Burkina Faso.

Reisende må også fremlegge sertifikat for fullført covid-19-vaksinasjon, alternativt negativ PCR-test som ikke er eldre enn 5 dager før ankomst. For ytterligere informasjon se punkt om "Helse".

Sikkerhetssituasjonen i Burkina Faso er betydelig forverret de siste årene, og er fortsatt labil. Den politiske situasjonen en fortsatt ustabil etter de to siste militærkuppene 24. januar 2022 og 30. september 2022, og potensialet for ytterligere kupp og sosial uro er der stadig. Det siste året har også anti-franske holdninger kommet til utrykk bl.a. gjennom ødeleggelser og hærverk på franske institusjoner.

Det har funnet sted flere terrorangrep i Burkina Faso de siste årene. Det siste terrorangrepet i hovedstaden Ouagadougou fant sted i 2018. Angrepene har vært rettet både mot sivile og militære mål.

Sikkerhetssituasjonen i Burkina Faso preges av at opprørs- og terrorgrupper har tatt kontroll over betydelige deler av landet mot grensen til Mali i nord og vest, og mot grensen til Niger og Benin i øst. Man har også sett økende usikkerhet i den sør-vestlige delen av landet i grenseområdene mot Elfenbenskysten. Det er erklært unntakstilstand i rundt halvparten av landets provinser grunnet sikkerhetssituasjonen. Denne kan endre seg raskt, også i andre deler av landet enn de områdene som omtales i reiserådet.

Det har funnet sted kidnappinger av vestlige i Burkina Faso, i grenseområdene mot Mali, og det er kidnappingsfare i hele landet. Reisende oppfordres til å unngå å ferdes i områder hvor det er tillyst demonstrasjoner og folkeansamlinger. Norske borgere oppfordres til å holde seg orientert om sikkerhetssituasjonen generelt og ta nødvendige forholdsregler. Ambassaden anbefaler også å konsultere reiseråd utstedt av USA, Frankrike og Storbritannia.

Vaksine mot gulfeber er påkrevet, og gyldig vaksinasjonskort må fremvises ved ankomst.

Koronavirus (covid-19):  Du kan finne informasjon om covid-19, reisevaksinasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

Vaksine: Alle innreisende til Burkina Faso må presentere dokumentasjon på fullført vaksinasjonssyklus for covid-19 eller negativ covid-19 PCR-test. PCR-testen skal ikke være eldre enn fem dager før ankomst til Burkina Faso. Det gjøres oppmerksom på at disse reglene kan endres på kort varsel (sante.gov.bf).

Malaria er utbredt i hele landet og Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av malaria-profylakse.

Burkina Faso er på Verdens helseorganisasjons liste over land der zika kan forekomme.

Sykehus: Standarden på lokale sykehus er generelt dårlig, men det finnes enkelte private og lokale klinikker som er tilrettelagte for enklere behandlinger. Mer omfattende operasjoner bør foretas i Europa. Apotekene har et basisutvalg i medisiner.

Burkina Faso er et av verdens fattigste land. Tyveri og vinningskriminalitet er utbredt. Det har vært tilfeller av væpnet ran av kjøretøy, særlig etter mørkets frembrudd. Det er også en kidnappingsfare i Burkina Faso.

Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og unngå ferdsel om natten.

Det er ingen spesiell fare for naturkatastrofer i Burkina Faso, men visse områder rammes regelmessig av flom og tørke.

Religion: Burkina Faso er en sekulær stat med en blanding av islam og kristne trosretninger ispedd tradisjonelle afrikansk tro. Det anslås at 60 prosent er muslimske, 25 prosent kristne (primært katolske) og 15 prosent følger tradisjonell tro. Lokale tradisjoner og skikker bør respekteres, særlig under fastemåneden ramadan. Unngå å ta bilder av folk uten tillatelse. Fotoutstyr må ikke benyttes i nærheten av militære anlegg.

LHBT+: Homoseksualitet er ikke ulovlig i Burkina Faso, og det er ingen lover som begrenser promoteringen av LHBTI-spørsmål. Det er imidlertid liten toleranse for homofili i samfunnet, og støttegrupper for LHBTI-rettigheter utviser stor diskresjon.

Språk: Fransk er offisielt språk. De viktigste nasjonale språkene er mossi, mandé, fula, guormanché og bissa.

Ansvarlig norsk ambassade for Burkina Faso er ambassaden i Accra, Ghana. Ambassaden håndterer konsulære saker etter avtale. Ambassaden i Accra er i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments, Accra, og kan kontaktes på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet. UDs døgnåpne operative senter i Oslo kan kontaktes på tlf. +47 23 95 00 00 ved nødstilfeller.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Burkina Faso.