Burundi - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Tanzania

Sikkerhetssituasjonen i Burundi er ustabil og uforutsigbar. Vi oppfordrer alle reisende til å unngå folkemengder og følge med på oppdateringene fra lokale myndigheter. Norge har verken ambassade eller konsulat i Burundi. Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere er begrenset.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. OKTOBER 2022 - FORTSATT GYLDIG

Burundi - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Burundi som ikke er strengt nødvendige.

Visum: Nordmenn trenger visum for opphold i Burundi. Pass må være gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreisedato.

Det kan søkes om visum på forhånd ved Burundis ambassade i Berlin. Det kan også søkes om visum på flyplassen i Bujumbura ved reiser på inntil 30 dager. Dette koster 90 USD og må betales i kontanter. Den reisende må før ankomst fylle ut personlig informasjonen for visum, tilgjengelig på den digitale portalen General Commissariat for Migration (gov.bi)

Utenlandske borgere som har til hensikt å bosette seg eller oppholde seg i Burundi i over ett år, må kontakte Police de l'Air, des Frontieres et des Etrangers (Pafe) i Bujumbura for eventuell registrering.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, eventuelt visum er gyldige.

Norge har verken ambassade eller konsulat i Burundi. Ansvarlig norsk ambassade for Burundi er ambassaden i Tanzania. Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere er begrenset.

Sikkerhetssituasjonen i landet er ustabil og uforutsigbar. Det har vært en rekke voldelige angrep i nyere tid og politiet bruker skarp ammunisjon og tåregass mot demonstranter.

Terror: Det er risiko for at terroranslag også kan ramme vestlige interesser i Burundi. Burundi er med over 5000 soldater den nest største bidragsyter av tropper til Den afrikanske unionens fredsoperasjon i Somalia. Den somaliske terrororganisasjonen Al-Shabab har kommet med uspesifiserte trusler mot Burundi. Ingen terroranslag har rammet Burundi så langt.  

Vi oppfordrer alle reisende til å unngå folkemengder og følge med på oppdateringene fra lokale myndigheter.

For utfyllende informasjon om sikkerhetssituasjonen i Burundi henvises til det amerikanske og britiske utenriksdepartements respektive internettsider.

Helsetjenester: Helsetjenesten i Burundi er dårlig utbygd, særlig utenfor hovedstaden, og det anbefales å medbringe et godt utstyrt reiseapotek. Malaria forekommer over hele landet. Det anbefales vaksinasjon mot hepatitt, polio, difteri og tetanus, samt gulfeber. Det har vært tilfeller av kolera i landet de senere årene. Burundiske myndigheter kan forlange vaksinasjonskort ved innreise.

Vaksine: Spørsmål og råd vedrørende vaksiner og malariaforebyggende medisiner bør tas opp med helsekontor eller lege før avreise fra Norge. Lokalt anskaffede legemidler kan være forfalsket og kan ha et annet innhold enn de oppførte virkestoffene. Medisinsk utstyr kan være utilstrekkelig sterilisert. Ambulansetjenester og akuttbehandling er nærmest ikke-eksisterende.

Sykehusbehandling i Burundi bør vurderes kun i kritiske situasjoner og når ingen alternativer er tilgjengelige.

Se også Folkehelseinstituttets sider med smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Burundi.

Det er en betydelig risiko for kriminalitet, herunder væpnede ran. Man bør unngå å ferdes ute etter mørkets frembrudd, også i Bujumbura sentrum, og ikke ha med seg store mengder penger eller verdisaker. Man bør unngå å ta ut penger fra minibanker om natten. Hotellsafer bør brukes der slike finnes. Oppbevar kopier av viktige dokumenter, inkludert pass og visum, separat.

Standarden på både veier og kjøring er ofte dårlig og alvorlige ulykker forekommer hyppig. Hold bildører låst og vinduer lukket når du kjører. Vis spesiell aktsomhet ved reiser med kollektive og offentlige transportmidler, samt motorsykkeltaxier.

Flom og tørke er tilbakevendende problemer i Burundi. Pga. folketettheten er mesteparten av skogen kuttet ned. Topografien er dominert av et stort antall åser, som i hovedsak er dyrket. Dette medfører erosjon og flom i regntiden. Både flom og tørke som ødelegger avlinger og jordbruksareal kan skape akutte matvarekriser for størstedelen av befolkningen.

Veier kan bli blokkert av skred, spesielt etter kraftig regn. 

Burundi er et konservativt land hva angår lover, skikker og regler. Du bør respektere lokale tradisjoner, skikker, lover og religioner til alle tider og være bevisst på dine handlinger.

Elektrisitet: Strømnettet og telefonnettet i Burundi er ustabilt. Anskaffelse av lokalt sim-kort bør vurderes. Økonomien er kontantbasert og betaling med kort er ikke utbredt. Burundiske banker aksepterer ikke amerikanske dollarsedler trykket før år 2006.

Språk: Det nasjonale språket i Burundi er kirundi, et bantuspråk som er nært beslektet med kinyarwanda, hovedspråket i Rwanda. Kirundi og kinyarwanda er gjensidig forståelige. Fransk brukes i stor grad i offentlig sammenheng, men beherskes i langt mindre grad på landsbygda. Med Burundis inntreden i East African Community (EAC) hvor fellesspråket er engelsk, blir det økt behov for å kunne dette.

Religion: Religionen står sterkt i Burundi, med noe mer liberal anvendelse i Bujumbura. Flertallet er katolikker, med et lite muslimsk mindretall.

LHBT+: Sex mellom likekjønnede er forbudt i henhold til straffeloven i Burundi. Selv om loven sjelden praktiseres, opplever ofte LHBT+ personer vold, trakassering og diskriminering. Reisende oppfordres til å holde en lav profil og ikke være aktive på sosiale medier om dette temaet under opphold i Burundi.

Ansvarlig ambassade for Burundi er den norske ambassaden i Dar es Salaam, Tanzania.

Cnr. Garden Avenue/Mirambo Street
P.O. Box 2646
Dar es Salaam
Tanzania

Ved en nødsituasjon kan ambassaden kontaktes på

+255 22 216 3100 eller +47 23 95 56 00,
e-post: emb.daressalaam@mfa.no
Ambassadens hjemmeside

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på telefon + 47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Nettsiden Norge i Burundi.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Burundi.