Burundi - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Uganda

Reisende som har oppholdt seg i EU-land, Kina, Sør-Korea, Iran og Japan vil være i karantene i 14 dager etter ankomst til Burundi. Nye tiltak og restriksjoner kan bli iverksatt i ukene som kommer. For øvrig informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17.12.2015 - FORTSATT GYLDIG

Burundi - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Burundi. Norske borgere rådes til å forlate landet.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger visum for opphold i Burundi. Pass må være gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreisedato.

Det må søkes om visum på forhånd ved Burundis ambassade i Berlin.

Utenlandske borgere som har til hensikt å bosette seg eller oppholde seg i Burundi i over ett år, anmodes om å kontakte Police de l'Air, des Frontieres et des Etrangers (Pafe) i Bujumbura for eventuell registrering.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, eventuelt visum er gyldige.

Sikkerhetssituasjonen i landet er ustabil og uforutsigbar. Det har vært en rekke voldelige episoder siden april 2015 med rundt 1000 drepte og et forsøk på militærkupp ble slått ned 15. mai 2015.

Norge har verken ambassade eller konsulat i Burundi. Ansvarlig norsk ambassade for Burundi er ambassaden i Kampala, Uganda. Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere er begrenset.

Uroen i Burundi startet etter at regjeringspartiet CNDD-FDD i april 2015 besluttet at sittende president Pierre Nkurunziza ville være partiets kandidat ved presidentvalget som etter utsettelser ble avholdt i juli 2015. Opposisjonen og sivilt samfunn mener det strider mot grunnloven å la Nkurunziza stille for en tredje periode og det internasjonale samfunnet anser ikke valget som fritt og rettferdig. Det har deretter vært en rekke voldsepisoder i landet. I mai 2018 ble grunnloven endret slik at det vil være mulig for sittende president på nytt å gjenvelges i 2020. Dette har polarisert den politiske konflikten ytterligere og bidratt til at volden fortsetter. For utfyllende informasjon om sikkerhetssituasjonen i Burundi henvises til det amerikanske og britiske utenriksdepartements respektive internettsider.

Det er risiko for at terroranslag også kan ramme vestlige interesser i Burundi. Burundi er med over 5000 soldater den nest største bidragsyter av tropper til Den afrikanske unionens fredsoperasjon i Somalia. Den somaliske terrororganisasjonen Al-Shabab har kommet med uspesifiserte trusler mot Burundi. Ingen terroranslag har rammet Burundi så langt.  

Koronavirus (covid-19): Burundiske myndigheter har kunngjort at reisende som har oppholdt seg i EU-land, Kina, Sør-Korea, Iran og Japan vil være i karantene i 14 dager etter ankomst til Burundi. Nye tiltak og restriksjoner kan bli iverksatt i ukene som kommer.

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. For generelle oppdateringer henvises det til nettsidene til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om utenlandsreiser og koronavirus.

***

Helsetjenesten er dårlig utbygd, særlig utenfor hovedstaden, og det anbefales å medbringe et godt utstyrt reiseapotek. Malaria forekommer over hele landet. Det anbefales vaksinasjon mot hepatitt, polio, difteri og tetanus, samt gulfeber. Det har vært tilfeller av kolera i landet de senere årene. Burundiske myndigheter kan forlange vaksinasjonskort ved innreise.

Spørsmål og råd vedrørende vaksiner og malariaforebyggende medisiner bør tas opp med helsekontor eller lege før avreise fra Norge. Lokalt anskaffede legemidler kan være forfalsket og kan ha et annet innhold enn de oppførte virkestoffene. Medisinsk utstyr kan være utilstrekkelig sterilisert. Ambulansetjenester og akuttbehandling er nærmest ikke-eksisterende.

Sykehusbehandling i Burundi bør vurderes kun i kritiske situasjoner og når ingen alternativer er tilgjengelige. For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning vises det til Folkehelseinstituttets nettsider.

Det er en betydelig risiko for kriminalitet, herunder væpnede ran. Man bør unngå å ferdes ute etter mørkets frembrudd, også i Bujumbura sentrum, og ikke ha med seg store mengder penger eller verdisaker. Man bør unngå å ta ut penger fra minibanker om natten. Hotellsafer bør brukes der slike finnes. Oppbevar kopier av viktige dokumenter, inkludert pass og visum, separat.

Standarden på både veier og kjøring er ofte dårlig og alvorlige ulykker forekommer hyppig. Hold bildører låst og vinduer lukket når du kjører. Vis spesiell aktsomhet ved reiser med kollektive og offentlige transportmidler, samt motorsykkeltaxier.

Flom og tørke er tilbakevendende problemer i Burundi. Pga. folketettheten er mesteparten av skogen kuttet ned. Topografien er dominert av et stort antall åser, som i hovedsak er dyrket. Dette medfører erosjon og flom i regntiden. Både flom og tørke som ødelegger avlinger og jordbruksareal kan skape akutte matvarekriser for størstedelen av befolkningen.

Veier kan bli blokkert av skred, spesielt etter kraftig regn. 

Det er ingen tidsforskjell til Norge når det er sommertid. Når det er vintertid, er klokken en time mer i Burundi. Strømforsyningen i Burundi er 220 volt. Det brukes samme type støpsel som i Norge. Strømforsyningen kan være upålitelig. 

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Burundi er +257. Telefonnettet kan være ustabilt. Ikke-burundiske sim-kort kan ha begrenset dekning både ved inn- og utgående samtaler. Anskaffelse av lokalt sim-kort bør vurderes.

Myntverdi: 1000 burundiske franc (BIF) = 4,46 kroner (8. juli 2018). Økonomien er kontantbasert. Betaling med Visa / Mastercard / American Express er ikke utbredt. Enkelte hoteller og restauranter i Bujumbura godtar kredittkort. Det finnes minibanker i Bujumbura hvor man kan ta ut lokal valuta med norske bankkort, men disse kan til tider være ute av drift. Burundiske banker aksepterer ikke amerikanske dollarsedler trykket før år 2006.

Nasjonale helligdager er 1. januar, 5. februar, 6, april, 1. mai, 1. juli, 15. august, 13. oktober, 21. oktober, 1. november og 25. desember.

Det nasjonale språket i Burundi er kirundi, et bantuspråk som er nært beslektet med kinyarwanda, hovedspråket i Rwanda. Kirundi og kinyarwanda er gjensidig forståelige. Fransk er første fremmedspråk, og brukes i stor grad i forvaltningen og i rettsvesenet, men det beherskes i langt mindre grad på landsbygda hvor utdanningsnivået er lavt. I enkelte bydeler i Bujumbura er dagligspråket imidlertid kiswahili. Med Burundis inntreden i East African Community (EAC) hvor fellesspråket er engelsk, blir det økt behov for å kunne dette. Det er bestemt at det skal undervises i alle fire språkene i grunnskolen.

Burundi er et konservativt land hva angår lover, skikker og regler. Som i mange afrikanske land har kvinner ikke rett til arv eller til å eie jord. Andel jenter som får utdanning er lavere enn for gutter og kvinner er diskriminert sosialt og kulturelt. Ifølge grunnloven skal det være 30 prosent kvinner i regjeringen og parlamentet, men dette har liten betydning for kvinners stilling ellers i samfunnet. Parlamentet vedtok i 2009 å kriminalisere homofili. Loven skal dog knapt ha blitt anvendt.

Religionen står sterkt. I Bujumbura er anvendelsen dog mer liberal. Flertallet er katolikker, men evangeliske/karismatiske bevegelser øker stadig sin popularitet. Det er et lite muslimsk mindretall. Religionskonflikter forekommer knapt. Det er stor forskjell mellom by og land. I urbane strøk, spesielt i Bujumbura, er mange utdannet og påvirket av belgisk kultur og ikke minst av den katolske kirke, mens fattigfolk på landsbygda er mer preget av gamle afrikanske tradisjoner selv om de som oftest er kristne.

Ansvarlig ambassade for Burundi er den norske ambassaden i Kampala, Uganda.

Ambassaden kan nås på telefon: + 256 312 246 000 / +47 23 95 30 00 eller pr e-post: emb.kampala@mfa.no
Adresse: Plot 18B Akii-Bua Road, Nakasero, Kampala, Uganda
Åpningstider: Mandag – torsdag 07.30 – 15.30 / fredag 07.30 – 13.00

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på telefon + 47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Nettsiden Norge i Burundi.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Burundi.