Eritrea - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sudan

Flere flyselskap har gjenopptatt flyvninger til Asmara. Bevis på en negativ PCR covid-19-test må fremvises ved innreise. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Innreise forutsetter gyldig visum. Det gis ikke visum på flyplassen. Ved utreise fra Norge kan man få visum ved å henvende seg til den eritreiske ambassaden i Stockholm. Passet må være gyldig minst seks måneder etter innreise.

For ytterligere opplysninger, vennligst se den eritreiske ambassaden i Stockholm sine hjemmesider.

Veksling må kun foretas ved offisielle vekslingssteder, med kvittering som kan dokumenteres ved avreise. Flyplassavgift ved avreise er 20 USD. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.

Sikkerhetssituasjonen for tilreisende er erfaringsmessig relativt god i Asmara og sentrale deler av landet.

Politi og sikkerhetsstyrker har gjennomgående god kontroll. Det har over tid vært lav terrortrussel i Eritrea. Sikkerhetssituasjonen i Eritrea varierer likevel mellom ulike områder. I grenseområdene mot Etiopia, Sudan og Djibouti er det utrygt, men i øvrige deler av landet er det rapportert om få sikkerhetstruende hendelser.

Hele landet, unntatt hovedstaden Asmara, er underlagt reiserestriksjoner. Det er viktig at den enkelte holder seg oppdatert om sikkerhetssituasjonen i landet. Norske borgere som vurderer å reise til Eritrea oppfordres til å holde seg løpende oppdatert ved å følge med på nyheter og øvrige kilder til informasjon.

Norske borgere som oppholder seg kortere eller lengre tid i Eritrea oppfordres til å registrere sine reiser på http://www.reiseregistrering.no/.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Koronavirus (covid-19): Den norske ambassaden i Khartoum (sideakkreditert til Eritrea) har svært begrenset mulighet til å yte konsulær hjelp til norske statsborgere som reiser til Eritrea. Vi anbefaler derfor norske borgere å returnere til Norge hvis mulig og ber de som befinner seg i Eritrea om å følge anbefalingene under fra de eritreiske helsemyndighetene nøye angående covid-19-pandemien.

Helsedepartementet oppfordrer alle innbyggere og utlendinger bosatt i landet om å iverksette forebyggende tiltak for å forhindre spredning av pandemien og til strengt å implementere regjeringens retningslinjer for deres og landets sikkerhet.

Følgende retningslinjer ble utstedt:

  1. Man bør unngå ikke-essensiell bevegelse i byer og landsbyer og å unngå reise til andre steder i landet. Man bør unngå å reise med buss, minibuss og drosjer med mindre det gjelder nødstilfeller.
  2. Alle offentlige samlinger, sports- og kulturarrangementer som samler et publikum på mer enn ti personer er forbudt. Kinoer og nattklubber vil forbli stengt inntil videre. Sosial distanse må etterleves.
  3. Samling av mer enn ti personer ved sosiale arrangementer (begravelser, bryllup, sorg, dåp og andre sammenkomster) er forbudt.
  4. Hver innbygger må følge, og de samme instruksjonene vil blir gitt av religiøse ledere til de troende, bønnene og tilhørende religiøse prekener i sine hjem.
  5. Alle eritreiske statsborgere som bor i utlandet oppfordres til å ta alle nødvendige forholdsregler for deres egen, deres familiers og landets sikkerhet. De bør også avstå fra å reise til Eritrea i denne situasjonen.
  6. Det vil bli iverksatt strenge juridiske tiltak for alle enkeltpersoner og kommersielle foretak som driver med hamstring og spekulative prisstigninger. Tiltakene er vedtatt for ved å ivareta de eritreiske land og folks sikkerhet.
  7. Helsedepartementet vil fortsette å overvåke utviklingen angående covid-19 og utstede ytterligere informasjon og retningslinjer om nødvendig.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Reisende oppfordres til å gjøre seg kjent med offisielle helsefaglige reiseråd, veiledning og oversikt over anbefalte vaksiner hos Folkehelseinstituttet.

Det kreves ikke spesielle vaksiner ved reiser til Eritrea. Det er ikke stor risiko for utbrudd av smittsomme sykdommer. Malaria forekommer i noen grad i lavlandet spesielt i forbindelse med regntid. Smittegraden av hiv/aids blant befolkningen er moderat sammenliknet med andre deler av Afrika.

Legedekningen og den generelle standarden på legetjenester/sykehustjenester i Eritrea er relativt lav. Mange typer behandling er ikke tilgjengelig i Eritrea. Det er i perioder også liten eller ingen tilgang på anestesi og/eller smertestillende medikamenter. Medisinsk evakuering kan være vanskelig og tidkrevende.

Alle reisende til Eritrea anbefales å ha reiseforsikring med omfattende dekning i tilfelle skade/ulykke.  

Det er lite kriminalitet i Eritrea.

Strømnettet er på 220 volt. Hyppige strømbrudd forekommer.

Retningsnummer til landet er +291. Utenlandske sim-kort kan ikke benyttes i Eritrea. Det tar lang tid, og man må ha fast adresse i Eritrea for å skaffe seg lokalt sim-kort. Man kan ikke sende SMS til utlandet eller koble opp mobiltelefon mot internett med lokalt sim-kort.

Internettkafeer finnes i de større byene, men nettet er særdeles tregt.
Kredittkort kan ikke brukes, bortsett fra i større banker og det største hotellet.

Butikker holder normalt åpent fra kl. 08:00 til kl. 22:00 på hverdager.

Nasjonale helligdager: Landet følger offisielt vestlig kalender. Både muslimske, ortodokse og andre kristnes helligdager markeres. Andre nasjonale markeringer er frigjøringsdagen 24. mai, Martyr’s Day den 20. juni og ’begynnelsen på den væpnede kampen’ den 1. september.

Tidsforskjell fra Norge er en time før norsk sommertid, og to timer før norsk vintertid.

Arbeidsspråk i offentlig administrasjon er engelsk, og offentlig ansatte i Asmara snakker ofte rimelig godt engelsk. 

Ansvarlig norsk ambassade for Eritrea er den norske ambassaden i Khartoum, Sudan. Norge har pt ikke konsulat i Eritrea.

I nødsituasjon oppfordres det til å kontakte ambassaden i Khartoum på tlf  +249 187 188 100 / +47 23 95 21 00

Utenom ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Nettsiden Norge i Eritrea.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Eritrea.