Eritrea - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sudan

Alle flyvninger til/fra Eritrea har vært midlertidig stanset fra mars 2020, men ambassaden forstår at Gulf Air foretok sin første kommersielle flyvning til Asmara 22. april 2021 fra Dubai. Trolig vil også Ethiopian Airlines gjenoppta sine flyvninger til/fra Asmara våren 2021. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

Sikkerhet

Sikkerhetssituasjonen for tilreisende er erfaringsmessig relativt god i Asmara og sentrale deler av landet.

Det er lite kriminalitet. Politi og sikkerhetsstyrker har gjennomgående god kontroll. Det har over tid vært lav terrortrussel i Eritrea. Sikkerhetssituasjonen i Eritrea varierer likevel mellom ulike områder. I grenseområdene mot Etiopia, Sudan og Djibouti er det utrygt, men i øvrige deler av landet er det rapportert om få sikkerhetstruende hendelser.

Hele landet, unntatt hovedstaden Asmara, er underlagt reiserestriksjoner. Det er viktig at den enkelte holder seg oppdatert om sikkerhetssituasjonen i landet. Norske borgere som vurderer å reise til Eritrea oppfordres til å holde seg løpende oppdatert ved å følge med på nyheter og øvrige kilder til informasjon.

Norske borgere som oppholder seg kortere eller lengre tid i Eritrea oppfordres til å registrere sine reiser på http://www.reiseregistrering.no/.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Ansvarlig norsk ambassade for Eritrea er den norske ambassaden i Khartoum, Sudan. Norge har pt ikke konsulat i Eritrea.

I nødsituasjon oppfordres det til å kontakte ambassaden i Khartoum på tlf  +249 187 188 100 / +47 23 95 21 00

Utenom ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Innreise forutsetter gyldig visum. Det gis ikke visum på flyplassen. Ved utreise fra Norge kan man få visum ved å henvende seg til den eritreiske ambassaden i Stockholm. Passet må være gyldig minst seks måneder etter innreise.

For ytterligere opplysninger, vennligst se den eritreiske ambassaden i Stockholm sine hjemmesider.

Veksling må kun foretas ved offisielle vekslingssteder, med kvittering som kan dokumenteres ved avreise. Flyplassavgift ved avreise er 20 USD. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.


Helse

Koronavirus (covid-19): Den norske ambassaden i Khartoum (sideakkreditert til Eritrea) har svært begrenset mulighet til å yte konsulær hjelp til norske statsborgere som reiser til Eritrea. Vi anbefaler derfor norske borgere å returnere til Norge hvis mulig og ber de som befinner seg i Eritrea om å følge anbefalingene under fra de eritreiske helsemyndighetene nøye angående covid-19-pandemien.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Reisende oppfordres til å gjøre seg kjent med offisielle helsefaglige reiseråd, veiledning og oversikt over anbefalte vaksiner hos Folkehelseinstituttet.

Det kreves ikke spesielle vaksiner ved reiser til Eritrea. Det er ikke stor risiko for utbrudd av smittsomme sykdommer. Malaria forekommer i noen grad i lavlandet spesielt i forbindelse med regntid. Smittegraden av hiv/aids blant befolkningen er moderat sammenliknet med andre deler av Afrika.

Legedekningen og den generelle standarden på legetjenester/sykehustjenester i Eritrea er relativt lav. Mange typer behandling er ikke tilgjengelig i Eritrea. Det er i perioder også liten eller ingen tilgang på anestesi og/eller smertestillende medikamenter. Medisinsk evakuering kan være vanskelig og tidkrevende.

Alle reisende til Eritrea anbefales å ha reiseforsikring med omfattende dekning i tilfelle skade/ulykke.  


Praktiske opplysninger

Strømnettet er på 220 volt. Hyppige strømbrudd forekommer.

Retningsnummer til landet er +291. Utenlandske sim-kort kan ikke benyttes i Eritrea. Det tar lang tid å skaffe seg lokalt sim-kort og man må ha fast adresse i Eritrea. Man kan ikke sende sms til utlandet eller koble opp mobiltelefon mot internett med lokalt sim-kort.

Internettkafeer finnes i de større byene, men nettet er særdeles tregt.
Kredittkort kan ikke brukes, bortsett fra i større banker og det største hotellet.

Butikker holder normalt åpent fra kl. 08:00 til kl. 22:00 på hverdager.

Nasjonale helligdager: Landet følger offisielt vestlig kalender. Både muslimske, ortodokse og andre kristnes helligdager markeres. Andre nasjonale markeringer er frigjøringsdagen 24. mai, Martyr’s Day den 20. juni og ’begynnelsen på den væpnede kampen’ den 1. september.

Tidsforskjell fra Norge er en time før norsk sommertid, og to timer før norsk vintertid.

Arbeidsspråk i offentlig administrasjon er engelsk, og offentlig ansatte i Asmara snakker ofte rimelig godt engelsk.