Eritrea - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sudan

Alle flyvninger til/fra Eritrea er midlertidig stanset. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JANUAR - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Östra Savolax, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Lappland, Norra Savolax, Satakunta og Syd-Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. mars 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Sikkerhetssituasjonen for tilreisende er erfaringsmessig relativt god i Asmara og sentrale deler av landet.

Det er lite kriminalitet. Politi og sikkerhetsstyrker har gjennomgående god kontroll. Det har over tid vært lav terrortrussel i Eritrea. Sikkerhetssituasjonen i Eritrea varierer likevel mellom ulike områder. I grenseområdene mot Etiopia, Sudan og Djibouti er det utrygt, men i øvrige deler av landet er det rapportert om få sikkerhetstruende hendelser.

Hele landet, unntatt hovedstaden Asmara, er underlagt reiserestriksjoner. Det er viktig at den enkelte holder seg oppdatert om sikkerhetssituasjonen i landet. Norske borgere som vurderer å reise til Eritrea oppfordres til å holde seg løpende oppdatert ved å følge med på nyheter og øvrige kilder til informasjon.

Norske borgere som oppholder seg kortere eller lengre tid i Eritrea oppfordres til å registrere sine reiser på http://www.reiseregistrering.no/.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Ansvarlig norsk ambassade for Eritrea er den norske ambassaden i Khartoum, Sudan. Norge har pt ikke konsulat i Eritrea.

I nødsituasjon oppfordres det til å kontakte ambassaden i Khartoum på tlf  +249 187 188 100 / +47 23 95 21 00

Utenom ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Innreise forutsetter gyldig visum. Det gis ikke visum på flyplassen. Ved utreise fra Norge kan man få visum ved å henvende seg til den eritreiske ambassaden i Stockholm. Passet må være gyldig minst seks måneder etter innreise.

For ytterligere opplysninger, vennligst se den eritreiske ambassaden i Stockholm sine hjemmesider http://www.eritrean-embassy.se/

Veksling må kun foretas ved offisielle vekslingssteder, med kvittering som kan dokumenteres ved avreise. Flyplassavgift ved avreise er 20 USD. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.


Helse

Koronavirus (covid-19): Den norske ambassaden i Khartoum (sideakkreditert til Eritrea) har svært begrenset mulighet til å yte konsulær hjelp til norske statsborgere som reiser til Eritrea. Vi anbefaler derfor norske borgere å returnere til Norge hvis mulig og ber de som befinner seg i Eritrea om å følge anbefalingene under fra de eritreiske helsemyndighetene nøye angående covid-19-pandemien.

Som kunngjort gjennom lokale medier, ble en eritreer bosatt i Norge som fløy til Asmara sist lørdag 21. mars, bekreftet som positiv for covid-19. Pasienten får all nødvendig behandling mens passasjerer som reiste med det samme flyselskapet senere ble satt i karantene.

Helsedepartementet oppfordrer alle innbyggere og utlendinger bosatt i landet om å iverksette forebyggende tiltak for å forhindre spredning av pandemien og til strengt å implementere regjeringens retningslinjer for deres og landets sikkerhet.

Følgende retningslinjer ble utstedt:

  1. Man bør unngå ikke-essensiell bevegelse i byer og landsbyer og å unngå reise til andre steder i landet. Man bør unngå å reise med buss, minibuss og drosjer med mindre det gjelder nødstilfeller.
  2. Alle offentlige samlinger, sports- og kulturarrangementer som samler et publikum på mer enn ti personer er forbudt. Kinoer og nattklubber vil forbli stengt inntil videre. Sosial distanse må etterleves.
  3. Samling av mer enn ti personer ved sosiale arrangementer (begravelser, bryllup, sorg, dåp og andre sammenkomster) er forbudt.
  4. Hver innbygger må følge, og de samme instruksjonene vil blir gitt av religiøse ledere til de troende, bønnene og tilhørende religiøse prekener i sine hjem.
  5. Alle eritreiske statsborgere som bor i utlandet oppfordres til å ta alle nødvendige forholdsregler for deres egen, deres familiers og landets sikkerhet. De bør også avstå fra å reise til Eritrea i denne situasjonen.
  6. Det vil bli iverksatt strenge juridiske tiltak for alle enkeltpersoner og kommersielle foretak som driver med hamstring og spekulative prisstigninger. Tiltakene er vedtatt for ved å ivareta de eritreiske land og folks sikkerhet.
  7. Helsedepartementet vil fortsette å overvåke utviklingen angående covid-19 og utstede ytterligere informasjon og retningslinjer om nødvendig.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Reisende oppfordres til å gjøre seg kjent med offisielle helsefaglige reiseråd, veiledning og oversikt over anbefalte vaksiner hos Folkehelseinstituttet.

Det kreves ikke spesielle vaksiner ved reiser til Eritrea. Det er ikke stor risiko for utbrudd av smittsomme sykdommer. Malaria forekommer i noen grad i lavlandet spesielt i forbindelse med regntid. Smittegraden av hiv/aids blant befolkningen er moderat sammenliknet med andre deler av Afrika.

Legedekningen og den generelle standarden på legetjenester/sykehustjenester i Eritrea er relativt lav. Mange typer behandling er ikke tilgjengelig i Eritrea. Det er i perioder også liten eller ingen tilgang på anestesi og/eller smertestillende medikamenter. Medisinsk evakuering kan være vanskelig og tidkrevende.

Alle reisende til Eritrea anbefales å ha reiseforsikring med omfattende dekning i tilfelle skade/ulykke.  


Praktiske opplysninger

Strømnettet er på 220 volt. Hyppige strømbrudd forekommer.

Retningsnummer til landet er +291. Utenlandske sim-kort kan ikke benyttes i Eritrea. Det tar lang tid, og man må ha fast adresse i Eritrea for å skaffe seg lokalt sim-kort. Man kan ikke sende SMS til utlandet eller koble opp mobiltelefon mot internett med lokalt sim-kort.

Internettkafeer finnes i de større byene, men nettet er særdeles tregt.
Kredittkort kan ikke brukes, bortsett fra i større banker og det største hotellet.

Butikker holder normalt åpent fra kl. 08:00 til kl. 22:00 på hverdager.

Nasjonale helligdager: Landet følger offisielt vestlig kalender. Både muslimske, ortodokse og andre kristnes helligdager markeres. Andre nasjonale markeringer er frigjøringsdagen 24. mai, Martyr’s Day den 20. juni og ’begynnelsen på den væpnede kampen’ den 1. september.

Tidsforskjell fra Norge er en time før norsk sommertid, og to timer før norsk vintertid.

Arbeidsspråk i offentlig administrasjon er engelsk, og offentlig ansatte i Asmara snakker ofte rimelig godt engelsk.