Eritrea - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sudan

Flere flyselskap har gjenopptatt flyvninger til Asmara. Bevis på en negativ PCR covid-19-test må fremvises ved innreise. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien. Innreise forutsetter gyldig visum. Det gis ikke visum på flyplassen. Ved utreise fra Norge kan man få visum ved å henvende seg til den eritreiske ambassaden i Stockholm. Passet må være gyldig minst seks måneder etter innreise.

For ytterligere opplysninger, vennligst se den eritreiske ambassaden i Stockholm sine hjemmesider

Veksling må kun foretas ved offisielle vekslingssteder, med kvittering som kan dokumenteres ved avreise. Flyplassavgift ved avreise er 20 USD. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.

Sikkerhetssituasjonen for tilreisende er erfaringsmessig relativt god i Asmara og sentrale deler av landet.

Politi og sikkerhetsstyrker har gjennomgående god kontroll. Terrortrusselen er lav. Sikkerhetssituasjonen i Eritrea varierer likevel mellom ulike områder. I grenseområdene mot Etiopia, Sudan og Djibouti er det utrygt, men i øvrige deler av landet er det rapportert om få sikkerhetstruende hendelser.

Hele landet, unntatt hovedstaden Asmara, er underlagt reiserestriksjoner. Norske borgere som vurderer å reise til Eritrea oppfordres til å holde seg løpende oppdatert ved å følge med på nyheter.

Norske borgere som oppholder seg kortere eller lengre tid i Eritrea oppfordres til å registrere sine reiser på reiseregistrering.

Koronavirus (covid-19): Det er store mørketall og ingen god oversikt over smittesituasjonen. Befolkningen er ikke vaksinert. Helsedepartementet oppfordrer alle innbyggere og utlendinger bosatt i landet om å iverksette forebyggende tiltak for å forhindre spredning av pandemien og til strengt å implementere regjeringens retningslinjer for deres og landets sikkerhet.

Følgende retningslinjer ble utstedt:

  1. Man bør unngå ikke-essensiell bevegelse i byer og landsbyer og å unngå reise til andre steder i landet. Man bør unngå å reise med buss, minibuss og drosjer med mindre det gjelder nødstilfeller.
  2. Alle offentlige samlinger, sports- og kulturarrangementer som samler et publikum på mer enn ti personer er forbudt. Kinoer og nattklubber vil forbli stengt inntil videre. Sosial distanse må etterleves.
  3. Samling av mer enn ti personer ved sosiale arrangementer (begravelser, bryllup, sorg, dåp og andre sammenkomster) er forbudt.
  4. Alle eritreiske statsborgere som bor i utlandet oppfordres til å ta alle nødvendige forholdsregler for deres egen, deres familiers og landets sikkerhet. De bør også avstå fra å reise til Eritrea i denne situasjonen.
  5. Det vil bli iverksatt strenge juridiske tiltak for alle enkeltpersoner og kommersielle foretak som driver med hamstring og spekulative prisstigninger. Tiltakene er vedtatt for ved å ivareta de eritreiske land og folks sikkerhet.
  6. Helsedepartementet vil fortsette å overvåke utviklingen angående covid-19 og utstede ytterligere informasjon og retningslinjer om nødvendig.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Reisende oppfordres til å gjøre seg kjent med offisielle helsefaglige reiseråd, veiledning og oversikt over anbefalte vaksiner hos Folkehelseinstituttet.

Det kreves ikke spesielle vaksiner ved reiser til Eritrea. Det er ikke stor risiko for utbrudd av smittsomme sykdommer. Malaria forekommer i noen grad i lavlandet spesielt i forbindelse med regntid. Smittegraden av hiv/aids blant befolkningen er moderat sammenliknet med andre deler av Afrika.

Legedekningen og den generelle standarden på legetjenester/sykehustjenester i Eritrea er lav. Mange typer behandling er ikke tilgjengelig i Eritrea. Det er i perioder også liten eller ingen tilgang på anestesi og/eller smertestillende medikamenter. Medisinsk evakuering kan være vanskelig og tidkrevende.

Det er lite kriminalitet i Eritrea.

Utenlandske sim-kort kan ikke benyttes i Eritrea. Man må ha fast adresse i Eritrea for å skaffe seg lokalt sim-kort og det tar lang tid. Man kan ikke sende sms til utlandet eller koble opp mobiltelefon mot internett med lokalt sim-kort.

Ansvarlig norsk ambassade for Eritrea er den norske ambassaden i Khartoum, Sudan. Norge har pt ikke konsulat i Eritrea.

Ambassadens nummer:  +249 (0)187 188 100

UDs døgnoperative senter: tlf +47 23 95 00 00, e-post UDops@mfa.no.

Nettsiden Norge i Eritrea.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Eritrea.